HELSENORGE

Informasjon til helsepersonell

Nasjonal strategi for kvalitet i sosial og helsetjenesten (2005–2015) har som mål at tjenester av god kvalitet skal være virkningsfulle, trygge og sikre; de skal involvere brukere og gi dem innflytelse, samt være samordnet og preget av kontinuitet. Det er et mål å utnytte ressursene på en god måte, og at de skal være tilgjengelig og rettferdig fordelt.

​​​​​​​​​​​​​​​​Flerfaglige prosedyrer og retningslinjer er viktige verktøy for pasientsikkerhet i helsetjenesten.

Kvalitetssikring​

Variasjon i behandling både mellom foretak og innad i foretak har blitt påpekt og kommentert. Konkrete hendelser og prosesser de senere år har satt fokus på uheldig variasjon i klinisk praksis og påpekt behovet for kvalitetssikring av hensyn til pasient-sikkerheten.

Nasjonal veileder - Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) (pdf) Nasjonale retningslinjer - Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) (pdf) Forskningsprosjekt Publikasjoner Regional handlingsplan 2013 -2016 Kvalitetsforbedring

NKH kompetansespredningsplan 2019-24 .pdf

Prosedyrer

Prosedyrer beskriver en angitt fremgangsmåte for å utføre en aktivitet eller en prosess, mens retningslinjer gir anbefalinger om bruk av tiltak uten å gi konkrete beskrivelser av fremgangsmåte eller utførelse. 

Fagprosedyrer er ment å brukes for å opparbeide og vedlikeholde kompetanse slik at tjenesten til enhver tid kan gjennomføres medisinsk forsvarlig ved å standardisere helsehjelpen slik at pasienter skal motta samme behandling uavhengig av hvor de er og hvem som utfører den.

Ved å gjøre fagprosedyrene kunnskapsbasert ønsker man å sikre at tjenesten også til enhver tid er oppdatert etter nyeste kunnskap på området. Fagprosedyrene skal kunne brukes av fagprofesjoner utenfor sykehus.

Samlet algortime for LTMV-behandling med trakeostomi (pdf).pdf

 

Fagprosedyrer for helsepersonell

Diagnostikk

01 Flytskjema diagnostikk neuromuskulær (doc)02 Sjekkliste ved innleggelse - utredning og kontroll - lege (doc)03 Poliklinisk utredning neuromuskulære pasienter - lege (doc)04 Screening søvnpasienter - poliklinikk - sykepleier (doc)05 Screening søvnpasienter - innlagt - pasient og sykepleier (doc)06 Skjema for Epworth søvnighetsskala - pasient (doc)07 Royal Brompton Hospital Respiratory Muscle Symptom Score (doc)08 Pulsoksymetri - pasientinfo (doc)

Respirator

01 Kriterier for utskrivning hjemmerespiratorpasient Barn (doc)01 Kriterier for utskrivning hjemmerespiratorpasient (doc)01 Pasientinfo om pustesvikt (doc)01 Respirator generell info barn (doc)01 Sertifisering BiPAP (doc)01 Ventilasjonsstøtte med BiPAP (doc)02 Handlingsplan ved uventet hendelse (doc)02 Sertifisering trykkontrollert respirator (doc)02 Sjekkliste for innhold til pasientperm (doc)02 Ventilasjonsstøtte med IPPV - trykk (doc)03 Feilsøkingsskjema (doc)03 Sjekkliste for opplæring pasient (doc)03 Ventilasjonsstøtte med IPPV - volum (doc)04 Fly og hjemmerespirator (DOC)04 Sjekkliste for utstyr og forsyninger (DOC)05 Problemløsning med trykkontrollert ventilasjon (doc)05 Rutineoppgaver daglig (doc)06 Rutineoppgaver ukentlig (doc)07 Rutineoppgaver månedlig eller sjeldnere (doc)08 Sikkerhetsvurdering (doc)Indikasjoner for hjemmerespirator BARN (doc)Indikasjoner for hjemmerespirator (doc)Kontrollskjema for bilevel CPAP-behandling (DOC)

Maske

01 Generelt om masker (doc)02 Sertifisering av maske - bruker og hjelpere (doc)03 Sertifisering maske - helsepersonell (doc)04 Masketilpasning (doc)05 Maskekontroll - kvalitetsindikator (doc)06 Masker renhold hjemme (doc)07 Masker renhold sykehus (doc)

Trakeostomi

01 Stell av tracheostomi (doc)02 Stell av tracheostomi med stomainfeksjon (doc)03 Skifte av kanyle (doc)04 Rengjøring av innerkanyle i plast (doc)05 Rengjøring silikonkanyle (doc)06 Rengjøring av sølv kanyle (doc)07 Skifte av innerkanyle (doc)08 Suging i trakealkanyle (doc)09 Ventilasjon med bag (doc)10 Aktivt fuktesystem 1 (DOC)11 Aktivt fuktesystem 2 (DOC)12 Muligheter for verbal kommunikasjon (doc)13 Utstyrsliste (doc)14 Utstyrsliste - daglig stell og pleie i hjemmet (doc)15 Hjerte-lunge-redning (doc)

Sekretmobilisering

01 Lungefysioterapeutisk undersøkelse (doc)02 Måling av hoste PEF (doc)03 Manuell hoststøtte (doc)04 Froskepusting (doc)05 Manuell hyperinflasjon (doc)06 Airstacking (pdf)07 Mekanisk insuflasjon-eksuflasjon (doc)08 PEP (doc)09 Intermitterende CPAP (doc)10 Intrapulmonal perkussiv ventilasjon (doc)11 Manuelle teknikker (doc)12 Aktiv syklus (doc)13 Leiedrenasje (doc)14 Avspenning (doc) Behandlingsskjema Percussionaire IMP2 (doc) Behandlingsskjema Cough Assist maske (doc) Behandlingsskjema Cough Assist Tracheostomi (doc) Cough Assist 01 renhold vedlikehold og service i hjemmebruk (doc) Cough Assist 02 renhold vedlikehold lagerplass og service på (doc) Cough Assist E70 renhold vedlikehold  service i hjemmebruk NKH og Seksjon for behandlingshjelpemidler (doc) Cough Assist RL Sertifisering (DOC) PAS innstillinger Cough Assist E70 NKH (docx) Percussionaire IMP2 renhold vedlikehold service i hjemmet (doc) Percussionaire IMP2 renhold vedlikehold service på sykehus (doc) Percussionaire RL Sertifisering (doc)

IPVC2 enkel veiledning til innstillinger NKH

Nippy Clearway 2 Rutiner for behandling

Nippy Clearway 2 Rutiner for renhold

Planlegging og samarbeid

01 Pasientbehov omsorgsbehov og ressurser (doc)02 Planlegging utskrivning pleie og rehabilitering (doc)03 Individuell plan (doc)04 Samarbeidsavtale kommunene nivå 1 (doc).doc05 Rutineavtale kommune nivå 2 (doc)06 Avtale innleie av personell nivå 3 (doc)

Covid-19

NIV (non-invasiv ventilasjon) til pasienter innlagt på sykehus ved usikker eller påvist Covid-19 (PDF) Veiledning for hostemaskinbrukere ved usikker eller påvist Covid-19. Anbefalinger om praktisk gjennomføring. (PDF)

 

  

Fagprosedyrer - Kunnskapssenteret

Fann du det du leita etter?