Kva skjer før, under og etter behandling?

Utvalde behandlinger frå A til Å

Kalender

16.01 måndag

Blodbussen på Festplassen 16.01.2017

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

17.01 tysdag

Blodbussen på Sartor 17.01.2017

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

18.01 onsdag

Pediaterdagene 2017

Nå er det like før Pediaterdagene 2017 begynner!

18.01 onsdag

Blodbussen på Lagunen 18.01.2017

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

19.01 torsdag

Blodbussen i Åsane 19.01.2017

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

23.01 måndag

Blodbussen på Festplassen 23.01.2017

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

23.01 måndag

Temamøte om cellegift- og strålebehandling

Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldarar er sjukepleiarar i viareutdanning i kreftsjukepleie. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.

24.01 tysdag

Blodbussen på OS 24.01.2017

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

24.01 tysdag

Ope temamøte om parykkar og hovudplagg

Personale frå Tops Apollo Senter AS gir informasjon om trygderettighetar, tilpassing, bruk og stell av parykkar. Det vert utstilling av og mogelegheit for prøving av parykkar og hovudplagg.

25.01 onsdag

Blodbussen på Oasen 25.01.2017

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

25.01 onsdag

Styremøte i Helse Bergen

Årets første styremøte i Helse Bergen.

26.01 torsdag

Blodbussen på Askøy 26.01.2017

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

26.01 torsdag

Narkolepsi

Lærings- og mestringskurs for voksne med narkolepsi

27.01 fredag

Blodbussen på Festplassen 27.01.2017

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

30.01 måndag

Blodbussen på Festplassen 30.01.2017

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

31.01 tysdag

Blodbussen på Knarvik 31.01.2017

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

31.01 tysdag

Grunnkurs i klinisk nevrosonologi 1

Nevrologisk avdeling arrangerer grunnkurs i klinisk nevrosonologi for leger i spesialisering og spesialister i nevrologi, indremedisin og geriatri.

01.02 onsdag

Blodbussen på Øyrane Torg 01.02.2017

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

02.02 torsdag

Blodbussen på Sartor 02.02.2017

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

07.02 tysdag

Voldsrisiko

Voldsrisiko 2017 er en årlig seminarrekke som fokuserer på risikovurderinger av vold samt tema som er direkte relevante til dette arbeidet.

09.02 torsdag

Fagdag om tuberkulose

Ny trussel - gammal sjukdom

15.02 onsdag

Kva er strålebehandling?

Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldar er medisinsk fysikar. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.

16.02 torsdag

Kurs i Good clinical practice

Forskingsposten barn/voksen inviterer til GCP-kurs to ganger årleg for forskarar/utprøvarar og anna studiepersonell. Formålet med kurset er å gi deltakarane kjennskap til generell GCP og lovverk innan klinisk forsking.

21.02 tysdag

Livslyst - kurs

Kurset er eit meistringskurs for deg som er bosatt i Bergen kommune, som har fått kreftdiagnose og som har levd ein stund med sjukdommen. Tilbodet er også til deg som er pårørande, eller ein nær person til ein som lever med sjukdommen.

22.02 onsdag

Styremøte i Helse Bergen

Styremøte i Helse Bergen.

08.03 onsdag

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2017

Velkommen til lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering. Årets tema er motivasjon.

09.03 torsdag

Hvordan bruke fysisk aktivitet/ trening i et behandlingsopplegg?

Energisenteret for barn og unge, Haukeland universitetssykehus har igjen gleden av å invitere til seminar.

15.03 onsdag

3.nasjonale møtet i neurogastroenterologi - fra funksjonell sykdom til "brain-gut axis"

Det 3. nasjonale møtet i neurogastroenterologi vil foregå ved Oslo Kongressenter 15 mars 2017.

15.03 onsdag

Kva er strålebehandling?

Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldar er medisinsk fysikar. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.

30.03 torsdag

Styremøte i Helse Bergen

Styremøte i Helse Bergen.

04.05 torsdag

Practical skills in advanced operative obstetrics, Bergen, Norway

This is a hands-on course in operative obstetrics with a practical focus. It combines lectures by local and international speakers with training sessions on mannequins.

24.05 onsdag

Kva er strålebehandling?

Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldar er medisinsk fysikar. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.

31.05 onsdag

PROMS-seminar

Hald av datoen, meir utfyllande program kjem seinare.

24.08 torsdag

European Neuro Gastro 2017 i Cork, Irland

European Society of Neurogastroenterology and Motility (ESNM) arrangerer i år sin nevrogastro konferanse i Cork, Irland.

19.10 torsdag

Høstkonferansen i mikrobiologi 2017

Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus ønsker velkommen til Høstkonferansen i mikrobiologi 2017.

Sjå fleire kommande arrangement ()

Smarte tips når matinntaket blir strevsomt

Kurs for kreftpasientar og pårørande som vil fokusere på sunt kosthald ved kreft.

Kreft: Kurs for deg som vil fokusere på sunt kosthold

Har du vært igjennom kreftbehandling og ønsker å få inspirasjon og informasjon om et sunt kosthold?

Pårørandekurs til psykiske sjuke

Er du pårørande til nokon med psykiske helseutfordringar? Då kan dette kurstilbodet vere noko for akkurat deg.

Hørselskurs

Kurset er for personar med nedsett hørsel og deira pårørande eller andre nære personar. Kurset gir informasjon om hørselstap, høyreapparat og hørselstekniske hjelpemiddel.

Juvenil Idiopatisk Artritt ungdom

Ein dag beregna på ungdom og deira nærmaste pårørande. Vi legger opp til litt felles informasjon/ diskusjon og ein god del der informasjon/diskusjon foregår i gruppar, ungdom for seg og pårørande for seg.

Hjernesvulst

Dette kurset er for deg eller dere som opplever at kvardagen er endra på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan vere ferdigbehandla, leve med hjernesvulst eller vere pårørande.

Langtidsbehandling med oksygen i heimen

Kurset er for personar som brukar oksygen i hjemmet og deira pårørande. Her får du kunnskap som bidrar til økt tryggheit og meistring i kvardagen. Du møter også andre i same situasjon.

Hofte- og kneartrose kurs

Kurset er for pasientar med kne- og hofteartrose.

ICD - Å leve med hjertestartar

Kurset er for pasientar og deira pårørande.

Cøliaki - kurs for vaksne

Kurset er for personar som nylig har fått diagnosen cøliaki og deira pårørande, men også for deg som har levd med diagnosen ein stund og trenger oppdatering.

Diabetes type 1

Kurset er for pasientar over 15 år med Diabetes type 1 og deira pårørande. Deltakarane skal lære å leve best mulig med sjukdommen.

Fredagsmøte

Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

Informasjonsmøte på KK

Informasjonsmøtet for førstegongsfødande er eit tilbod frå Fødeseksjonen på KK for førstegongsfødande kvinner med partnar.

Fødselsførebuande kurs

Den norske jordmorforening (DNJ), Hordaland fylkesforening arrangerer fødselsførebuande kurs på Haukeland.

Kreftrelatert fatigue (trøttheit/utmatting)

Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldar er sjukepleiar. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.

Fysisk aktivitet og kreft

Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredraget vert halde av helse- og treningsrådgjevar. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.

Stress- og stresshandtering

Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldar er stråleterapeut eller sjukepleiar. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.

Lungekreft

Kurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. Her vil du få auka kunnskap som styrker tryggleik til meistring av kvardagen.

Lupus

Kurset er for personar som har fått stilt diagnosen systemisk lupus erythematosus (SLE) hos spesialist i revmatologi.

Cøliaki pårørande til barn

Kurset er for føresette til barn som nylig har fått diagnosen cøliaki og for føresette til barn som har levd med diagnosen ein stund og treng oppdatering.

KOLS

Tilbodet er for pasientar med alvorleg KOLS gold 3-4.

Look Good... Feel Better

I samarbeid med organisasjonen Look Good…Feel Better arrangerer vi sminkekurs for kvinner som er under kreftbehandling.

Kurs for vaksne pårørande til pasientar med CFS/ME

Pårørande til pasientar med CFS/ME, som er i behandling hos oss, kan melde seg på kurset.

Morbus Crohn

Kurset er for personar med Morbus Crohn og deira pårørande.

Aldersrelatert makula - degenerasjon - AMD

Kurset er for personar som har fått diagnosen AMD og deira pårørande.

Asperger syndrom

Asperger syndrom/høgt fungerande autisme i familien? Korleis leggje til rette for ein enklare kvardag? For foreldre/ føresette.

Epilepsi - pårørandekurs

Tilbodet er for pårørande/foreldre til barn med Epilepsi.

Ulcerøs colitt

Kurset er for personar med Ulcerøs colitt og deira pårørande. Du vil få kunnskap om sjukdommen som kan bidra til aukt tryggleik og meistring i kvardagen.

OSAS - Søvnapné

Kurset er for personar som har fått søvnapnè og deira pårørande.

Hypothyreose

Kurset er for pasientar med hypothyreose og pårørande deira.

Frå krav og mas til auka positiv samhandling

Kurset vil ha fokus på kva ein som foreldre kan gjere for å betre samhandling mellom foreldre og barnet og førebyggje åtferdsvanskar hos barn med autismespekterforstyrringar (ASF).

MS - Kurs for nydiagnostiserte og pårørande

Kurs til dei som nettopp har fått diagnosen Multippel Sklerose ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og deira pårørande.

Svulst på balansenerven

Kurset er for personar med følgeplagar av svulst på balansenerven og pårørande. Med økt kunnskap får du betre føresetnad for å leve med sjukdommen i kvardagen. Her møter du også andre i same situasjon.

Diabetes Barn og pårørande

Tilbodet er for barn type 1 diabetes og deira næraste pårørande. Barna får kunnskap og innsikt i sjukdomen slik at dei etterkvart blir sjølvstendige i takling av situasjonen.

Nyresvikt

Kurset er for personar med diagnosen nyresvikt og deira pårørande. Kunnskap skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen.

Leddgikt RA

Kurset er for personar med leddgikt og deira pårørande. Med auka kunnskap får du betre føresetnader for å leve med sjukdommen i kvardagen.

Tinnitus - oppfølging

Kurset er for personar med tinnitus som har deltatt på Pasientopplæring om Tinnitus del 1.

IBS - Å leve med irritabel tarm

Kurset er for personar med IBS/og eller pårørande.

Spiseforstyrring - pårørandeseminar

Velkommen til seminar med informasjon og samtalar om spiseforstyrringar.

Grønn stær

Kurs for pasientar og pårørande - Å leve med grøn stær - for tryggleik og meistring av kvardagen.

Kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling

Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB) inviterer til kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling to til fire gonger i året.

Kurs i traumesjukepleie (KITS)

Målet med kurset er å gi alle sjukepleiarane og andre medlemmer av traumeteamet grunnleggande kunnskap som skal gjere dei i stand til å ta hand om traumepasientar på ein profesjonell måte.

Er du bekymra for nokon sin rusbruk?

Akuttposten ved Haukeland universitetssjukehus opplever at mange pårørande tar kontakt med spørsmål om rus og korleis dei kan få hjelp. Derfor inviterer Akuttposten pårørande til informasjonsmøte.

Resertifisering av petroleumsleger

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Grunnkurs for petroleumsleger

Kurset er godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.

Grunnkurs i Maritim medisin

Grunnleggjande kurs for dei som vil bli sjømannslegar, og for andre som ynskjer ei grunnleggjande innføring i maritim medisin. Kurset gir også godkjenning som petroleumslege.

Myelomatose

Pasientar med diagnosen Myelomatose og deira pårørande.

Å leve med ein kronisk hudsjukdom

Kurset er for pasientar og pårørande med ein kronisk hudsjuksom.

Gruppetrening ved alvorleg kreftsjukdom

Treningstilbod på Lærings- og meistringssenteret i Bergen for personar som lever med alvorleg kreftsjukdom.

Kreft - gruppetrening ved alvorleg kreftsjukdom

Treningstilbod på Lærings- og meistringssenteret i Bergen for personar som lever med alvorleg kreftsjukdom.

Sjå fleire faste arrangement ()