Kva skjer før, under og etter behandling?

Utvalde behandlinger frå A til Å

Kalender

24.10 måndag

Grunnkurs i Endokrinologi

For leger med spesialisering i indremedisin (obligatorisk), endokrinologi, klinisk biokjemi.

25.10 tysdag

Nyresvikt oktober 2016

Kurset er for personar med diagnosen nyresvikt og deira pårørande. Kunnskap skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen.

27.10 torsdag

Kurs om lungefysioterapi for vaksne

Fysioterapiavdelinga arrangerer kurs for fysioterapeutar på sjukehus og i kommunehelsetenesta i Helse Vest-regionen om lungefysioterapi for vaksne.

27.10 torsdag

Møteplass i Helse Stavanger 2016

Velkommen til Møteplassen innen habilitering og rehabilitering for koordinerende enhet og samarbeidspartnere i Helse Stavanger HF område. Tema: Habilitering og rehabilitering – til alle som trenger det

27.10 torsdag

Blodbussen på Sandsli 27.10.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i bussen som på sjukehuset.

27.10 torsdag

Leddgikt RA oktober 2016

Kurset er for personar med leddgikt og deira pårørande. Med auka kunnskap får du betre føresetnader for å leve med sjukdommen i kvardagen.

27.10 torsdag

IBS - Å leve med irritabel tarm oktober 2016

Kurset er for personar med IBS/og eller pårørande.

27.10 torsdag

Pårørandekurs til psykiske sjuke - oktober 2016

Er du pårørande til nokon med psykiske helseutfordringar? Då kan dette kurstilbodet vere noko for akkurat deg.

31.10 måndag

Blodbussen på Festplassen 31.10.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i bussen som på sjukehuset.

01.11 tysdag

Blodbussen til Os 01.11.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

01.11 tysdag

Utreisekurs - feil dato

Avdeling for Internasjonalt samarbeid held utreisekurs for tilsette som skal reise ut i prosjekta våre.

01.11 tysdag

Musikkterapifestival på 1-2-3

I staden for den tradisjonelle kulturveka ved Bjørgvin DPS blir det i år musikkterapifestival dei tre første dagane i november.

02.11 onsdag

Blodbussen til Oasen 02.11.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

02.11 onsdag

Kunnskapsbasert erfaringskonferanse om CFS/ME 2016

Diagnostikk, behandling og oppfølging av barn og unge med CFS/ME er tema på den 2. tverrfaglege konferansen for spesialisthelsetjenesta, kommunehelsetenesta og andre tenesteytarar i kommunane som vert arrangert 2. november 2016 i Stavanger.

02.11 onsdag

Kurs B-30915: Smertebehandling 2016

Kurset er for helsepersonell og gir deg oversikt over sentrale behandlingstiltak og behandlingsprinsipp ved langvarige smertetilstander.

02.11 onsdag

Grønn stær november 2016

Kurs for pasientar og pårørande - Å leve med grøn stær - for tryggleik og meistring av kvardagen.

02.11 onsdag

ICD - Å leve med hjertestartar - november 2016

Kurset er for pasientar og deira pårørande.

03.11 torsdag

Blodbussen på Knarvik 03.11.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

04.11 fredag

Blodbussen til Festplassen 04.11.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

07.11 måndag

Blodbussen til Festplassen 07.11.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

07.11 måndag

Porfyrikurs for PCT november 2016

Kurset er for personar med porphyria cutanea tarda (PCT) og deira pårørande.

08.11 tysdag

Blodbussen til Askøy 08.11.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

08.11 tysdag

Grunnkurs for petroleumsleger 22N 8-9 november i Bergen

Kurset er godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.

08.11 tysdag

Diabetes type 2 - november 2016

Kurset er for pasientar med Type 2-diabetes med ulike behandlingstypar (kostregulert, tablettar, insulin) og deira pårørande.

08.11 tysdag

Gjettekonkurranse

Denne føremiddagen vert det gjettekonkurranse i buffeten på kreftpost 2.

09.11 onsdag

Blodbussen til Statoil Sandsli 09.11.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i bussen som på sjukehuset.

09.11 onsdag

Avlyst/Cancelled: Autism spectrum disorders: Diagnosis and understanding

The target group for this event is parents of children with Autism Spectrum disorders.

09.11 onsdag

Kva er strålebehandling?

Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldar er medisinsk fysikar. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.

10.11 torsdag

Blodbussen til Åsane 10.11.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i bussen som på sjukehuset.

10.11 torsdag

Hjerneslag - november 2016

Kurset er for hjerneslagramma og deira pårørande.

14.11 måndag

Hjertekurs 2016

Det årlige Hjertekurset i regi av Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus blir i år i uke 46; 14.-18. november. Årets kurs vil ha samme innhold som tidligere. Ulike hjertesykdommer og behandling/sykepleie vil bli grundig gjennomgått.

14.11 måndag

Blodbussen på Festplassen 14.11.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

14.11 måndag

Lungekreft - november 2016

Kurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. Her vil du få auka kunnskap som styrker tryggleik til meistring av kvardagen.

15.11 tysdag

Blodbussen på Sartor 15.11.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

15.11 tysdag

Lupus - november 2016

Kurset er for personar som har fått stilt diagnosen systemisk lupus erythematosus (SLE) hos spesialist i revmatologi.

15.11 tysdag

Sminkekurs

I samarbeid med organisasjonen Look Good...Feel Better arrangerast det sminkekurs for kvinner som er under cellegiftbehandling. Påmelding startar 3. oktober.

15.11 tysdag

Ope temamøte om parykkar og hovudplagg

Personale frå Tops Apollo Senter AS gir informasjon om trygderettighetar, tilpassing, bruk og stell av parykkar. Det vert utstilling av og mogelegheit for prøving av parykkar og hovudplagg.

16.11 onsdag

Blodbussen i Solheimsviken 16.11.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

16.11 onsdag

Diabetes type 1 - november 2016

Kurset er for pasientar over 15 år med Diabetes type 1 og deira pårørande. Deltakarane skal lære å leve best mulig med sjukdommen.

16.11 onsdag

Nasjonal rekrutterings- og bemanningskonferanse

Jobbar du med rekruttering og bemanning i sjukehus? Bemanningssenteret på Haukeland universitetssjukehus har gleda av å invitere til nasjonal konferanse om framtidas utfordringar og løysingar.

17.11 torsdag

Cøliaki pårørande til barn november 2016

Kurset er for føresette til barn som nylig har fått diagnosen cøliaki og for føresette til barn som har levd med diagnosen ein stund og treng oppdatering.

17.11 torsdag

Blodbussen på Lagunen 17.11.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

18.11 fredag

Blodbussen på Festplassen 18.11.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

18.11 fredag

Spiseforstyrring - pårørandeseminar, november 2016

Velkommen til seminar med informasjon og samtalar om spiseforstyrringar.

21.11 måndag

Blodbussen på Festplassen 21.11.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

22.11 tysdag

Blodbussen i Åsane 22.11.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

23.11 onsdag

Blodbussen på Oasen 23.11.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

Sjå fleire kommande arrangement ()

Kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling

Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB) inviterer til kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling to til fire gonger i året.

Informasjonsmøte på KK

Informasjonsmøtet for førstegongsfødande er eit tilbod frå Fødeseksjonen på KK for førstegongsfødande kvinner med partnar.

Fredagsmøte

Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

Fødselsførebuande kurs

Den norske jordmorforening (DNJ), Hordaland fylkesforening arrangerer fødselsførebuande kurs på Haukeland.

Nevropsykiatrisk konsultasjonsteam

Nevropsykiatrisk konsultasjonsteam for vaksenfeltet i Helseregion Vest

Er du bekymra for nokon sin rusbruk?

Akuttposten ved Haukeland universitetssjukehus opplever at mange pårørande tar kontakt med spørsmål om rus og korleis dei kan få hjelp. Derfor inviterer Akuttposten pårørande til informasjonsmøte.

Kreft: Gruppetrening ved alvorleg kreftsjukdom

Treningstilbod på Lærings- og meistringssenteret i Bergen for personar som lever med alvorleg kreftsjukdom.

Kurs i traumesjukepleie (KITS)

Målet med kurset er å gi alle sjukepleiarane og andre medlemmer av traumeteamet grunnleggande kunnskap som skal gjere dei i stand til å ta hand om traumepasientar på ein profesjonell måte.

Epilepsi: Kurs for ungdom med epilepsi

Nevrologisk avdeling gjennomførte kurs i Lærings- og mestringssenteret sine lokale for ungdom med epilepsi.

Sjå fleire faste arrangement ()