Kva skjer før, under og etter behandling?

Utvalde behandlinger frå A til Å

Kalender

29.11 tysdag

Kronisk kreftrelatert fatigue

Oppstart av gruppetilbod for personar med kronisk kreftrelatert fatigue (utmatting/trøttheit). Tilbodet er poliklinisk, gruppebasert med individuell oppfølging og det er plass til 12 deltakarar.

05.12 måndag

Blodbussen på Festplassen 05.12.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

05.12 måndag

Ope foredrag om cellegift- og strålebehandling

Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldarar er sjukepleiarar i viareutdanning i kreftsjukepleie. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.

06.12 tysdag

Oppdateringskurs for resertifisering av petroleumsleger nr 013 N i Bergen

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

06.12 tysdag

Blodbussen på Askøy 06.12.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

07.12 onsdag

Blodbussen på Øyrane Torg 07.12.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

08.12 torsdag

Blodbussen på Sartor 08.12.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

09.12 fredag

BSCC fagseminar

Velkommen til fagseminar av Professor Kamal Mustafa om stamcellebahandling av defekte bein med biomedisinske metoder.

12.12 måndag

Blodbussen på Festplassen 12.12.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

13.12 tysdag

Blodbussen i Solheimsviken 13.12.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

14.12 onsdag

Blodbussen på Osterøy 14.12.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

14.12 onsdag

Stress- og stresshandtering

Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldar er stråleterapeut eller sjukepleiar. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.

15.12 torsdag

Blodbussen på Knarvik 15.12.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

16.12 fredag

Blodbussen på Festplassen 16.12.2016

Blodbussen er ein mobil blodtappestasjon. Det er like trygt å gi blod i Blodbussen som på sjukehuset.

16.12 fredag

Styremøte

Årets siste styremøte i Helse Bergen.

18.01 onsdag

Pediaterdagene 2017

Barne- og ungdomsklinikken blant de 7 fjell gleder seg til å arrangere Pediaterdagene i januar 2017. Vi håper å kunne by på flotte opplevelser i Bergen fra et splitter nytt første byggetrinn av det nye og store Barne- og ungdomssjukehuset.

26.01 torsdag

Narkolepsi

Lærings- og mestringskurs for voksne med narkolepsi

16.02 torsdag

Kurs i Good clinical practice

Forskingsposten barn/voksen inviterer til GCP-kurs to ganger årleg for forskarar/utprøvarar og anna studiepersonell. Formålet med kurset er å gi deltakarane kjennskap til generell GCP og lovverk innan klinisk forsking.

21.02 tysdag

Livslyst - kurs

Kurset er eit meistringskurs for deg som er bosatt i Bergen kommune, som har fått kreftdiagnose og som har levd ein stund med sjukdommen. Tilbodet er også til deg som er pårørande, eller ein nær person til ein som lever med sjukdommen.

04.05 torsdag

Practical skills in advanced operative obstetrics, Bergen, Norway

This is a hands-on course in operative obstetrics with a practical focus. It combines lectures by local and international speakers with training sessions on mannequins.

31.05 onsdag

PROMS-seminar

Hald av datoen, nøyaktig tidspunkt og program kjem seinare.

Sjå fleire kommande arrangement ()

Addison, binyrebarksvikt, hormonsvikt for vaksne

Kurset gir deg oppdatert kunnskap om diagnosar og behandling og kunnskap til betre meistring i livet med diagnosen.

Aldersrelatert makula - degenerasjon - AMD

Kurset er for personar som har fått diagnosen AMD og deira pårørande.

Asperger syndrom

Asperger syndrom/høgt fungerande autisme i familien? Korleis leggje til rette for ein enklare kvardag? For foreldre/ føresette.

Bekhterev (Spondyloatritt)

Kurset er for personar som har fått Spondyloatritt-diagnosen hos ein spesialist i revmatologi. Pårørande er velkomne til å delta.

Binyrebarksvikt

Kurs for ungdom mellom 13 og 17 år og vaksne pårørande.

Cochlea Implantat

Kurset er for pasientar som har gjennomført operasjon med Cochlea Implantat hos oss og ein nærperson.

Cøliaki - kurs for vaksne

Kurset er for personar som nylig har fått diagnosen cøliaki og deira pårørande, men også for deg som har levd med diagnosen ein stund og trenger oppdatering.

Cøliaki pårørande til barn

Kurset er for føresette til barn som nylig har fått diagnosen cøliaki og for føresette til barn som har levd med diagnosen ein stund og treng oppdatering.

Demens pårørandekurs

Kurset er for pårørande til personar med demenssjukdom.

Diabetes Barn og pårørande

Tilbodet er for barn type 1 diabetes og deira næraste pårørande. Barna får kunnskap og innsikt i sjukdomen slik at dei etterkvart blir sjølvstendige i takling av situasjonen.

Diabetes type 1

Kurset er for pasientar over 15 år med Diabetes type 1 og deira pårørande. Deltakarane skal lære å leve best mulig med sjukdommen.

Eksem - kurs for foreldre til barn med eksem

På dette kurset er målgruppen fortrinnsvis foreldre/foresatte til barn som har fått behandlingstilbod ved Hudavdelinga i Helse Bergen det siste året.

Epilepsi - pårørandekurs

Tilbodet er for pårørande/foreldre til barn med Epilepsi.

Epilepsi: Kurs for ungdom med epilepsi

Nevrologisk avdeling gjennomførte kurs i Lærings- og mestringssenteret sine lokale for ungdom med epilepsi.

Epilepsikurs for ungdom

Kurset er for ungdom med epilepsi og deira pårørande.

Er du bekymra for nokon sin rusbruk?

Akuttposten ved Haukeland universitetssjukehus opplever at mange pårørande tar kontakt med spørsmål om rus og korleis dei kan få hjelp. Derfor inviterer Akuttposten pårørande til informasjonsmøte.

Fredagsmøte

Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

Frå krav og mas til auka positiv samhandling

Kurset vil ha fokus på kva ein som foreldre kan gjere for å betre samhandling mellom foreldre og barnet og førebyggje åtferdsvanskar hos barn med autismespekterforstyrringar (ASF).

Fødselsførebuande kurs

Den norske jordmorforening (DNJ), Hordaland fylkesforening arrangerer fødselsførebuande kurs på Haukeland.

Grunnkurs for petroleumsleger

Kurset er godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.

Grunnkurs for sjømannsleger

Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.

Grunnkurs i Maritim medisin

Grunnleggjande kurs for dei som vil bli sjømannslegar, og for andre som ynskjer ei grunnleggjande innføring i maritim medisin. Kurset gir også godkjenning som petroleumslege.

Gruppetrening ved alvorleg kreftsjukdom

Treningstilbod på Lærings- og meistringssenteret i Bergen for personar som lever med alvorleg kreftsjukdom.

Grønn stær

Kurs for pasientar og pårørande - Å leve med grøn stær - for tryggleik og meistring av kvardagen.

Hjartesjukdom - Rehabilitering

Hjarterehabilitering 2A er for pasientar med gjennomgått hjarteinfarkt, angina pectoris.

Hjerneslag

Kurset er for hjerneslagramma og deira pårørande.

Hjernesvulst

Dette kurset er for deg eller dere som opplever at kvardagen er endra på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan vere ferdigbehandla, leve med hjernesvulst eller vere pårørande.

Hofte- og kneartrose kurs

Kurset er for pasientar med diagnostisert hofteartrose.

Hypothyreose

Kurset er for pasientar med hypothyreose og pårørande deira.

Hørselskurs

Kurset er for personar med nedsett hørsel og deira pårørande eller andre nære personar. Kurset gir informasjon om hørselstap, høyreapparat og hørselstekniske hjelpemiddel.

IBD ungdom

Kurset er for pasientar og pårørande - ungdom med IBD (ulcerøs colitt eller Mb. Crohn).

IBS - Å leve med irritabel tarm

Kurset er for personar med IBS/og eller pårørande.

ICD - Å leve med hjertestartar

Kurset er for pasientar og deira pårørande.

Informasjonsmøte på KK

Informasjonsmøtet for førstegongsfødande er eit tilbod frå Fødeseksjonen på KK for førstegongsfødande kvinner med partnar.

Juvenil Idiopatisk Artritt ungdom

Ein dag beregna på ungdom og deira nærmaste pårørande. Vi legger opp til litt felles informasjon/ diskusjon og ein god del der informasjon/diskusjon foregår i gruppar, ungdom for seg og pårørande for seg.

Kreft - gruppetrening ved alvorleg kreftsjukdom

Treningstilbod på Lærings- og meistringssenteret i Bergen for personar som lever med alvorleg kreftsjukdom.

Kreft: Kurs for deg som vil fokusere på sunt kosthold

Har du vært igjennom kreftbehandling og ønsker å få inspirasjon og informasjon om et sunt kosthold?

Kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling

Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB) inviterer til kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling to til fire gonger i året.

Kurs i traumesjukepleie (KITS)

Målet med kurset er å gi alle sjukepleiarane og andre medlemmer av traumeteamet grunnleggande kunnskap som skal gjere dei i stand til å ta hand om traumepasientar på ein profesjonell måte.

Kurs ved påvist genfeil BRCA

Kurs for kvinner som har påvist genfeil BRCA 1 eller 2. Kurset skal bidra til økt tryggheit og meistring i kvardagen.

Langtidsbehandling med oksygen i heimen

Kurset er for personar som brukar oksygen i hjemmet og deira pårørande. Her får du kunnskap som bidrar til økt tryggheit og meistring i kvardagen. Du møter også andre i same situasjon.

Leddgikt RA

Kurset er for personar med leddgikt og deira pårørande. Med auka kunnskap får du betre føresetnader for å leve med sjukdommen i kvardagen.

Lungekreft

Kurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. Her vil du få auka kunnskap som styrker tryggleik til meistring av kvardagen.

Lupus

Kurset er for personar som har fått stilt diagnosen systemisk lupus erythematosus (SLE) hos spesialist i revmatologi.

MS - Kurs for nydiagnostiserte og pårørande

Kurs til dei som nettopp har fått diagnosen Multippel Sklerose ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og deira pårørande.

Myelomatose

Pasientar med diagnosen Myelomatose og deira pårørande.

Nyresvikt

Kurset er for personar med diagnosen nyresvikt og deira pårørande. Kunnskap skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen.

OSAS - Søvnapné

Kurset er for personar som har fått søvnapnè og deira pårørande.

Oksygen - Langtidsbehandling i hjemmet

Kurset er for personar som brukar oksygen i hjemmet og deira pårørande. Her får du kunnskap som bidrar til økt tryggheit og meistring i kvardagen. Du møter også andre i same situasjon.

Osteoporose

Kurset er for personar og ev. deira pårørande som har fått stilt diagnosen Osteoporose (benskjørhet) hos spesialist i revmatologi.

Sjå fleire faste arrangement ()