Kva skjer før, under og etter behandling?

Utvalde behandlinger frå A til Å

Kalender

22.02 onsdag

Styremøte i Helse Bergen

Styremøte i Helse Bergen.

23.02 torsdag

Foredrag om været

For eit vær

07.03 tysdag

Livslyst - kurs

Kurset er eit meistringskurs for deg som er bosatt i Bergen kommune, som har fått kreftdiagnose og som har levd ein stund med sjukdommen. Tilbodet er også til deg som er pårørande, eller ein nær person til ein som lever med sjukdommen.

08.03 onsdag

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2017

Velkommen til lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering. Årets tema er motivasjon.

08.03 onsdag

Konsert med Nathalie Nordnes

Fin musikk så langt øyro rekk.

09.03 torsdag

Hvordan bruke fysisk aktivitet/ trening i et behandlingsopplegg?

Energisenteret for barn og unge, Haukeland universitetssykehus har igjen gleden av å invitere til seminar.

15.03 onsdag

3.nasjonale møtet i neurogastroenterologi - fra funksjonell sykdom til "brain-gut axis"

Det 3. nasjonale møtet i neurogastroenterologi vil foregå ved Oslo Kongressenter 15 mars 2017.

15.03 onsdag

Kva er strålebehandling?

Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldar er medisinsk fysikar. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.

16.03 torsdag

2 dagers introduksjonskurs ADOS-2

Velkommen til to dagers introduksjonskurs i ADOS-2, Småbarns versjonen og Modul 1 og Modul 2.

21.03 tysdag

Look Good... Feel Better

I samarbeid med organisasjonen Look Good…Feel Better arrangerer vi sminkekurs for kvinner som er under kreftbehandling.

21.03 tysdag

Ope temamøte om parykkar og hovudplagg

Personale frå Tops Apollo Senter AS gir informasjon om trygderettighetar, tilpassing, bruk og stell av parykkar. Det vert utstilling av og mogelegheit for prøving av parykkar og hovudplagg.

30.03 torsdag

Styremøte i Helse Bergen

Styremøte i Helse Bergen.

19.04 onsdag

Fysisk aktivitet og kreft

Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredraget vert halde av helse- og treningsrådgjevar. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.

26.04 onsdag

Autism spectrum disorders: Diagnosis and understanding

The target group for this event is parents of children with Autism Spectrum disorders.

27.04 torsdag

Vårseminar 2017 - Perinatalkomiteen i Helse Vest

Perinatalkomitéen i Helse Vest til Vårseminar om aktuelle utfordringar i svangerskaps-, fødsels- og spedbarnsomsorga. Seminaret er opent for alle som jobbar innan denne sektoren; legar, jordmødrer, sjukepleiarar, hjelpepleiarar og andre interesserte.

04.05 torsdag

Practical skills in advanced operative obstetrics, Bergen, Norway

This is a hands-on course in operative obstetrics with a practical focus. It combines lectures by local and international speakers with training sessions on mannequins.

24.05 onsdag

Grunnkurs i tilrettelegging for Asperger syndrom/ASF i familien

Korleis leggje til rette for ein enklare kvardag?

24.05 onsdag

Kva er strålebehandling?

Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldar er medisinsk fysikar. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.

31.05 onsdag
07.06 onsdag

Sårkurs

Hudavdelinga arrangerar sitt årlege sårkurs 7. og 8. juni 2017. Målgruppa er helsepersonell med interesse for sårbehandling til kroniske leggsår. Kurset er i stor grad praktiskretta og gir 14 meritterande timar.

07.06 onsdag

Kreftrelatert fatigue (trøttheit/utmatting)

Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldar er sjukepleiar Inger Thormodsen. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.

09.06 fredag

Autismespekterforstyrringar grunnkurs

Diagnose og forståing av barnet sine vanskar. Kurset er for foreldre / føresatte.

24.08 torsdag

European Neuro Gastro 2017 i Cork, Irland

European Society of Neurogastroenterology and Motility (ESNM) arrangerer i år sin nevrogastro konferanse i Cork, Irland.

Sjå fleire kommande arrangement ()

Psoriasisartritt

Kurset er for personar som har fått diagnosen psoriasisartritt og deira pårørande. Gjennom undervisning og erfaringsutveksling auker kunnskapen om sjukdom og du får betre føresetnaden for å leve med sjukdommen i kvardagen.

IBS - Å leve med irritabel tarm

Kurset er for personar med IBS/og eller pårørande.

Hjerneslag

Kurset er for hjerneslagramma og deira pårørande.

Hypothyreose

Kurset er for pasientar med hypothyreose og pårørande deira.

Kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling

Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB) inviterer til kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling to til fire gonger i året.

Resertifisering av petroleumsleger

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Demens pårørandekurs

Kurset er for pårørande til personar med demenssjukdom.

Binyrebarksvikt hos barn

Kurset er for foreldre og nære pårørande til barn med binyrebarksvikt.

Skoliose

Gruppebasert kurs for barn/ungdom under 18 år med skoliose og deira pårørande/foresatte

Asperger syndrom

Asperger syndrom/høgt fungerande autisme i familien? Korleis leggje til rette for ein enklare kvardag? For foreldre/ føresette.

Diabetes type 1

Kurset er for pasientar over 15 år med Diabetes type 1 og deira pårørande. Deltakarane skal lære å leve best mulig med sjukdommen.

OSAS - Søvnapné

Kurset er for personar som har fått søvnapnè og deira pårørande.

Morbus Crohn

Kurset er for personar med Morbus Crohn og deira pårørande.

MS - Kurs for nydiagnostiserte og pårørande

Kurs til dei som nettopp har fått diagnosen Multippel Sklerose ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og deira pårørande.

Fredagsmøte

Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

Grunnkurs i Maritim medisin

Grunnleggjande kurs for dei som vil bli sjømannslegar, og for andre som ynskjer ei grunnleggjande innføring i maritim medisin. Kurset gir også godkjenning som petroleumslege.

Grunnkurs for petroleumsleger

Kurset er godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.

IBD ungdom

Kurset er for pasientar og pårørande - ungdom med IBD (ulcerøs colitt eller Mb. Crohn).

Pårørandekurs til psykiske sjuke

Er du pårørande til nokon med psykiske helseutfordringar? Då kan dette kurstilbodet vere noko for akkurat deg.

Osteoporose

Kurset er for personar og ev. deira pårørande som har fått stilt diagnosen Osteoporose (benskjørhet) hos spesialist i revmatologi.

Addison, binyrebarksvikt, hormonsvikt for vaksne

Kurset gir deg oppdatert kunnskap om diagnosar og behandling og kunnskap til betre meistring i livet med diagnosen.

Tinnitus

Kurset er for personar med Tinnitus og deira pårørande.

Hjernesvulst

Dette kurset er for deg eller dere som opplever at kvardagen er endra på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan vere ferdigbehandla, leve med hjernesvulst eller vere pårørande.

Hofte- og kneartrose kurs

Kurset er for pasientar med kne- og hofteartrose.

ICD - Å leve med hjertestartar

Kurset er for pasientar og deira pårørande.

Kreft - gruppetrening ved alvorleg kreftsjukdom

Treningstilbod på Lærings- og meistringssenteret i Bergen for personar som lever med alvorleg kreftsjukdom.

Grunnkurs for sjømannsleger

Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.

Hørselskurs

Kurset er for personar med nedsett hørsel og deira pårørande eller andre nære personar. Kurset gir informasjon om hørselstap, høyreapparat og hørselstekniske hjelpemiddel.

Eksem - kurs for foreldre til barn med eksem

På dette kurset er målgruppa fortrinnsvis foreldre/føresatte til barn som har fått behandlingstilbod ved Hudavdelinga i Helse Bergen det siste året.

Spiseforstyrring - pårørandeseminar

Velkommen til seminar med informasjon og samtalar om spiseforstyrringar.

Informasjonsmøte på KK

Informasjonsmøtet for førstegongsfødande er eit tilbod frå Fødeseksjonen på KK for førstegongsfødande kvinner med partnar.

Kurs for vaksne pårørande til pasientar med CFS/ME

Pårørande til pasientar med CFS/ME, som er i behandling hos oss, kan melde seg på kurset.

Takk bare bra

"Takk bare bra..." (Tbb) er eit kognitivt basert kurs i forebygging og meistring av depresjon hos eldre.

Cøliaki - kurs for vaksne

Kurset er for personar som nylig har fått diagnosen cøliaki og deira pårørande, men også for deg som har levd med diagnosen ein stund og trenger oppdatering.

Epilepsikurs for ungdom

Kurset er for ungdom med epilepsi og deira pårørande.

Smarte tips når matinntaket blir strevsomt

Kurs for kreftpasientar og pårørande som vil fokusere på sunt kosthald ved kreft.

Starthjelp - om familie og meistring

Kurset er for foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sjukdom.

Kurs i traumesjukepleie (KITS)

Målet med kurset er å gi alle sjukepleiarane og andre medlemmer av traumeteamet grunnleggande kunnskap som skal gjere dei i stand til å ta hand om traumepasientar på ein profesjonell måte.

Nyresvikt

Kurset er for personar med diagnosen nyresvikt og deira pårørande. Kunnskap skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen.

Cochlea Implantat

Kurset er for pasientar som har gjennomført operasjon med Cochlea Implantat hos oss og ein nærperson.

Kreft: Kurs for deg som vil fokusere på sunt kosthold

Har du vært igjennom kreftbehandling og ønsker å få inspirasjon og informasjon om et sunt kosthold?

Lupus

Kurset er for personar som har fått stilt diagnosen systemisk lupus erythematosus (SLE) hos spesialist i revmatologi.

Oksygen - Langtidsbehandling i hjemmet

Kurset er for personar som brukar oksygen i hjemmet og deira pårørande. Her får du kunnskap som bidrar til økt tryggheit og meistring i kvardagen. Du møter også andre i same situasjon.

Fødselsførebuande kurs

Den norske jordmorforening (DNJ), Hordaland fylkesforening arrangerer fødselsførebuande kurs på Haukeland.

Myelomatose

Pasientar med diagnosen Myelomatose og deira pårørande.

Cøliaki pårørande til barn

Kurset er for føresette til barn som nylig har fått diagnosen cøliaki og for føresette til barn som har levd med diagnosen ein stund og treng oppdatering.

Juvenil Idiopatisk Artritt ungdom

Ein dag beregna på ungdom og deira nærmaste pårørande. Vi legger opp til litt felles informasjon/ diskusjon og ein god del der informasjon/diskusjon foregår i gruppar, ungdom for seg og pårørande for seg.

Aldersrelatert makula - degenerasjon - AMD

Kurset er for personar som har fått diagnosen AMD og deira pårørande.

PHARC

Kurset er for pasientar med diagnosen PHARC og deira pårørande.

Lungekreft

Kurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. Her vil du få auka kunnskap som styrker tryggleik til meistring av kvardagen.

Sjå fleire faste arrangement ()