Kva skjer før, under og etter behandling?

Nyheiter

 • 15.05.2018
  Midlar til etablering av protonsenter i Bergen

  Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2018 å sikre finansiering slik at det kan byggast protonsenter både i Bergen og Oslo. Tilbodet skal komme heile landet til gode.

 • 15.05.2018
  Olav Lødemel ny sjukehusdirektør på Voss

  Olav Lødemel (50) tar over som sjukehusdirektør på Voss etter Rolf Abrahamsen. Lødemel er per i dag assisterande direktør ved sjukehuset, og tar til i jobben som sjukehusdirektør 1. juni.

 • 11.05.2018
  Tilbodet ved Ortopedisk rehabilitering i Augebygget flyttar til Nordås

  Tilbodet om rehabilitering og poliklinisk oppfølging for pasientar med dysmeli, og for pasientar etter amputasjon, vert ein del av Fysikalsk medisin og rehabilitering på Nordås frå 22. mai.

 • 16.04.2018
  Frå døgn til dag til e-konsultasjonar

  Spydspissar innan forsking og teknologi samla for å gje innspel til Utviklingsplan 2035 onsdag 4. april i Bikuben.

 • 09.04.2018
  Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armane? Ring 113!

  Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma kan du redde liv.

 • 03.04.2018
  Betre informasjon med planlagde utreisesamtalar

  Betre informasjon til pasientane og tryggare sjukepleiarar med høgare kunnskap. Dette er nokre av resultata frå  eit nytt kvalitetsforbetringsprosjekt ved Kreftavdelinga på Haukeland.

 • 03.04.2018
  Ny forsking på den livsviktige navlesnora

  Kva betyr problem med navlestrengen for barnets risiko for å døy i magen eller rett etter fødselen? Dette kan forskarar ved Kvinneklinikken no gi svar på.

 • 22.03.2018
  Sjukehus 24/7

  Slik førebur vi oss på framtida: Å tenkje organisering og arbeidsprosessar når vi byggjer nytt, endra opningstider, førebygging, eit forvaltningsnivå og sist, men ikkje minst - ha tru på pasienten! 

 • 20.02.2018
  Mohn-gåver gir betre kvalitet på behandlinga

  Betre og meir presise diagnosar. Meir skånsam og nøyaktig kirurgi. Kortare liggetid og raskare rehabilitering. Attraktiv og innovativ arbeidsplass. Dei positive effektane står i kø når Trond Mohn gir rundt 45 millionar til ny kirurgirobot o...

 • 15.02.2018
  Nytt K.G. Jebsen senter for genomretta kreftterapi

  Professor Per Eystein Lønning ved Mohn kreftforskingslaboratorium har i skarp konkurranse med andre framståande medisinske forskingsmiljø, vunne fram og fått midlar til å etablere eit nytt K.G. Jebsen senter innan medisinsk forsking.

 • 08.02.2018
  – Vi må dempe befolkningas behov for helsetenester

  Det var samhandlingsekspert Daniel Haga sin hovudbodskap til tilsette i kommunar og sjukehus då Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus saman hadde invitert til arbeidsmøte tysdag.

 • 06.02.2018
  Feira at alle med hepatitt C får behandling

  Frå og med 1. februar får alle pasientar med kronisk hepatitt C tilbod om behandling. Torsdag var det feiring på Avdeling for rusmedisin sine LAR-poliklinikkar.

 • 04.02.2018
  Korleis blir framtidas sjukehus?

  Ved Haukeland universitetssjukehus jobbar ei prosjektgruppe med sjukehuset sin utviklingsplan fram mot 2035. Kva er ein utviklingsplan og kvifor treng vi det?

 • 01.02.2018
  Opnar ny sengepost i Sandviken

  Psykiatrisk klinikk oppretta denne veka ein ny seksjon i Avdeling for spesialisert psykosebehandling i sjukehuset i Sandviken. Seksjonen «Kompleks Rehabilitering Sandviken» skal gi tilbod om rehabilitering til personar med psykoseliding med...

 • 31.01.2018
  - Kjempestas å få pris!

  Den årlege konferansen "Årets forskingspresentasjonar" vart arrangert av Forskerskulen i klinisk medisin den 24.- 26. januar på Haukeland universitetssjukehus.

 • 31.01.2018
  Prestisjefull Toppforsk-tildeling til Haukeland

  Haukeland universitetssjukehus, ved prosjektleiar og overlege Cecilie Svanes ved Yrkesmedisinsk avdeling, har for første gong blitt tildelt Forskningsrådets prestisjetunge Toppforsk-midlar.

 • 29.01.2018
  Slagforsking frå Haukeland i amerikanske retningslinjer

  I nye amerikanske retningslinjer for behandling av hjerneslag blir det vist til to studier fra Bergen Stroke Research Group ved Haukeland universitetssjukehus.

 • 18.01.2018
  Kan påvise kreftrisiko i ufødde barn

  Forskarar ved Mohn kreftforskningslaboratorium på Haukeland universitetssjukehus har funne ein genfeil som kan påvise risiko for eggstokkreft hos eit foster. Funnet kan leggje grunnlag for ny kreftbehandling i framtida.

 • 01.01.2018
  Ni fekk augeskadar etter nyttårsfyrverkeri

  Tre av dei ni vart alvorleg skadde. Dette melder overlege Nils Bull ved Augeavdelinga på Haukeland universitetssjukehus 1. nyttårsdag.

 • 28.12.2017
  Statsminister Erna Solberg opna Mottaksklinikken på Haukeland

  Klokka 11 torsdag opna statsminister Erna Solberg offisielt Mottaksklinikken på Haukeland universitetssjukehus. Med talar og konfetti blei det markert at den nye klinikken no er komplett.

 • 23.12.2017
  Behandlar stadig fleire hjartepasientar i Etiopia

  Haukeland sitt hjartekirurgi-prosjekt i Etiopia hjelper stadig fleire, både når det gjeld behandling og utdanning.

 • 21.12.2017
  Årets sjukepleiar jobbar på Haukeland

  Inger- Karin Markussen på Kreft poliklinikk er tildelt Norsk sykepleierforbund Hordaland si utmerking Årets sjukepleiar.

 • 20.12.2017
  Dette gjer nattevaktene på intensiven for å halde seg vakne

  Midt i nattevakta legg intensivsjukepleiarane på Haukeland seg ned i ei seng, trekkjer på seg dyna og lukkar auga.

 • 18.12.2017
  Stjernedryss over Haukeland

  Har du lagt merke til dei mange hundre julestjernene som lyser opp rundt om kring på Haukeland i desse dagar?

 • 14.12.2017
  Gjer Etiopia sjølvforsynt med nevrokirurgar

  Sidan 2009 har Haukeland universitetssjukehus støtta utdanninga av nevrokirurgar ved Black Lion Hospital i Addis Abeba. Samarbeidet har gjort at det etiopiske sjukehuset no er sjølvforsynt med eigne kirurgar.

 • 12.12.2017
  Opna nytt forskingssenter

  Måndag var det offisiell opning av Senter for medisinsk visualisering på Haukeland, frå no av Mohn Medical Imaging and Visualization Centre.

 • 06.12.2017
  Redusert kapasitet på parkeringsdekket i Sentralblokka

  Grunna akutt reparasjonsarbeid, vil det i periodar av november og desember bli redusert kapasitet på parkeringsdekket i Sentralblokka.

 • 01.12.2017
  Haukeland har årets helsefagarbeidar

  Morten Caspersen blir omtalt som fagleg sterk, kunnskapsrik, profesjonell – og med god arbeidsmoral og godt humør. Fredag vart han kåra til årets helsefagarbeidar i Hordaland.

 • 01.12.2017
  Haukeland får skryt etter sepsistilsyn

  Haukeland har gått frå å vere dårlegast til best i klassen, sa fylkeslege Helga Arianson då ho var på tredje og siste sepsistilsyn på Akuttmottaket ved Haukeland universitetssjukehus nyleg.

 • 28.11.2017
  20 millionar til forsking på 4-dagars behandling av angstlidingar

  OCD-teamet ved Haukeland universitetssjukehus har utvikla ei intensiv behandling for tvangslidingar. No har dei fått 20 millionar kroner for å teste ut firedagarsmetoden også på andre angstlidingar.

 • 27.11.2017
  Tildeling av Helse Vests forskingsmidlar for 2018

  Samarbeidsorganet har 24. november 2017 tildelt midlar til 62 av dei totalt 275 søknadane som var sende inn innan fristen 15. september. 51 av prosjekta som har fått tildelt midlar, høyrer til Helse Bergen.

 • 24.11.2017
  Flyttar parkeringsbommar ved Augebygget og KK

  For å unngå trafikkfarlege situasjonar skal bommane ved Jonas Lies vei flyttast lengre inn i området.

 • 30.10.2017
  Gode resultat for naltrekson til opiatavhengige

  Et førtitalls opiatavhengige i Bergen har deltatt i et forskningsprosjekt med medisinen naltrekson.

 • 29.10.2017
  Slutt for telefonnummer 05300

  Helse Bergen fjernar sitt telefonnummer 05300. Snart er det berre telefonnummer 55 97 50 00 som gjeld.

 • 27.10.2017
  Nevrologi og tjenesteinnovasjon fekk forskingsprisane

  Vi har ein verdsleiande klinisk forskar på muskelsjuksjukdommen myasthenia gravis i Helse Vest. Han høyrer til på Haukeland universitetssjukehus, heiter Nils Erik Gilhus og fekk torsdag forskingsprisen for 2017.

 • 17.10.2017
  18 av 19 pasientar utskrivne

  18 av dei 19 pasientane som kom inn til Haukeland universitetssjukehus etter hendinga på Sletten senter i går er utskrivne. Sjukehuset har ikkje funne ut kvifor pasientane blei dårlege på kjøpesenteret.

 • 16.10.2017
  Busslinjene 20 og 403 får nye haldeplassar frå 23. oktober

  Frå måndag 23. oktober køyrer busslinjene 20 og 403 om Møllendal til og frå Haukeland universitetssjukehus, og ikkje om Ibsens gate.

 • 22.09.2017
  Eit felles løft for all psykosebehandling

  - Eit medikamentfritt behandlingstilbod gjer alliansen mellom behandlar og brukar endå viktigare, seier Randi-Luise Møgster, klinikkdirektør ved Kronstad DPS.

 • 15.09.2017
  Ingrid klar for å sykle VM på heimebane!

  Ingrid Andersen Moe (32) har eit heilt anna talent enn det ho nyttar seg av som spesialkonsulent i økonomi- og finansavdelinga på Haukeland universitetssjukehus. Laurdag 23. september stiller ho til fellesstart for kvinner i sykkel-VM.

 • 15.09.2017
  Ingrid klar for å sykle VM på heimebane!

  Ingrid Andersen Moe (32) har eit heilt anna talent enn det ho nyttar seg av som spesialkonsulent i økonomi- og finansavdelinga på Haukeland universitetssjukehus. Laurdag 23. september stiller ho til fellesstart for kvinner i sykkel-VM.

 • 04.09.2017
  Førehandsrøysting på Haukeland

  Det er mogleg å førehandsrøyste på Haukeland i ei veke før Stortingsvalet den 11. september. 

 • 30.08.2017
  Takk til dei som forstår ein uforståeleg kvardag

  - De gjer ein utruleg viktig jobb. De gir oss kreftpasientar eit liv midt oppi kaoset, frykta og sorga som følgjer med diagnosen.

 • 30.08.2017
  Bevarar liv ute, som inne

  Emily Hysing-Dahl var ofte på sjukehuset då mor hennar var sjuk. - Hagen gav henne ein grunn til å stå opp om morgonen, fortel Emily om mora, som døydde i 2013.

 • 24.08.2017
  Forskingsposten har vore ein spydspiss

  Det summa av entusiastiske jubilantar og begeistra gjestar i konferansesenteret Bikuben i dag. Dei kom saman for å smake på erfaringane etter 10 år med klinisk forskingspost på Haukeland.

 • 15.08.2017
  Kan gi betre behandling av brystkreft

  Per Eystein Lønning og Stian Knappskog ved Mohn kreftforskningslaboratorium har bidratt til å danne grunnlaget for det som i framtida kan kurere brystkreft-pasientar med spreiing.

 • 21.07.2017
  Løyste største pasientfloke nokosinne

  Tidlegare i juli låg 45 «øyeblikkelig hjelp» pasientar og venta på operasjon på Ortopedisk klinikk. Det er rekord! Eit saumlaust samarbeide med Voss sjukehus var det som skulle til for å knekke ventelista.

 • 09.07.2017
  Erik Vigander er ny kommunikasjonsdirektør

  Erik Vigander (48) er tilsett som ny kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus. Han kjem frå stillinga som pressesjef i Kreftforeningen.

 • 09.07.2017
  Bjørn Tore Gjertsen er ny forskingsdirektør

  Bjørn Tore Gjertsen (51) er tilsett som ny forskingsdirektør ved Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 • 29.06.2017
  Unikt erfaringssamarbeid

  Det nye erfaringspanelet for psykisk helse og rus er opptekne av å gå føre og vise at rus og psykisk helse heng saman.

 • 22.06.2017
  Nytt fredskorpsprosjekt innan traumatologi og akuttmedisin

  I august startar Haukeland eit nytt utvekslingsprogram mellom HUS, Malawi og Sør-Afrika.

Sjå alle nyheitene

Kalender

 • Tysdag 19.06.
  Kunstvandring på Kreftavdelinga

  Kunsthistorikar fortel om utvalgte verk og utviklinga frå renessansen av.

 • Onsdag 20.06.
  Styremøte i Helse Bergen

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

 • Torsdag 21.06.
  Ønskekonsert med Veslemøy Fluge Berg

  Du kan komma med ynsker, elles blir det eit variert program.

 • Torsdag 21.06.
  Disputas: Tiina Maarit Andersen

  Avhandlingens tittel: “Laryngeal response patterns during mechanically assisted cough in Amyotrophic Lateral Sclerosis”

 • Onsdag 29.08.
  BSCC 4. annual meeting

  Bergen Stem Cell Consortium is arranging the fourth annual BSCC meeting in 2018

 • Torsdag 30.08.
  Styremøte i Helse Bergen

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

 • Tysdag 18.09.
  Den «allergiske» pasienten

  2-dagers emnekurs i allergologi for allmennleger.

 • Torsdag 20.09.
  Aktivitetsregulering og kognitiv tilnærming

  Ergoterapiavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus har den store glede av å invitere til nytt kurs for ergoterapeutar.

 • Torsdag 27.09.
  Styremøte i Helse Bergen

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

 • Torsdag 27.09.
  Good clinical practice (GCP)

  Forskingsposten barn/voksen inviterer til GCP-kurs to ganger årleg for forskarar/utprøvarar og anna studiepersonell. Formålet med kurset er å gi deltakarane kjennskap til generell GCP og lovverk innan klinisk forsking.

 • Onsdag 31.10.
  Styremøte i Helse Bergen

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

 • Torsdag 01.11.
  Musikkterapifestivalen 1-2-3

  Musikkterapeutane ved Bjørgvin DPS arrangerer for tredje år på rad festival med artistar frå tretrinnsmodellen «inne, ute og eigedrive».

 • Måndag 05.11.
  Kurs i smertebehandling

  Kurset er for helsepersonell og gir deg oversikt over sentrale behandlingstiltak og behandlingsprinsipp ved langvarige smertetilstander.

 • Onsdag 19.12.
  Styremøte i Helse Bergen

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

 • Kreft - gruppetrening ved alvorleg kreftsjukdom

  Treningstilbod på Lærings- og meistringssenteret i Bergen for personar som lever med alvorleg kreftsjukdom.

 • Kurs ved påvist genfeil BRCA

  Kurs for kvinner som har påvist genfeil BRCA 1 eller 2. Kurset skal bidra til økt tryggheit og meistring i kvardagen.

 • Hjartesjukdom - Rehabilitering

  Hjarterehabilitering 2A er for pasientar med gjennomgått hjarteinfarkt, angina pectoris.

 • Oksygen - Langtidsbehandling i hjemmet

  Kurset er for personar som brukar oksygen i hjemmet og deira pårørande. Her får du kunnskap som bidrar til økt tryggheit og meistring i kvardagen. Du møter også andre i same situasjon.

 • KOLS

  Tilbodet er for pasientar med alvorleg KOLS gold 3-4.

 • Diabetes 2

  Kurset er for pasientar med Type 2-diabetes med ulike behandlingstypar (kostregulert, tablettar, insulin) og deira pårørande.

 • Kurs for vaksne pårørande til pasientar med CFS/ME

  Pårørande til pasientar med CFS/ME, som er i behandling hos oss, kan melde seg på kurset.

 • Morbus Crohn

  Kurset er for personar med Morbus Crohn og deira pårørande.

 • Smarte tips når matinntaket blir strevsomt

  Kurs for kreftpasientar og pårørande som vil fokusere på sunt kosthald ved kreft.

 • Temakveld for pårørande til psykisk sjuke

  Er du pårørande til nokon med psykiske helseutfordringar? Då kan denne temakvelden vere noko for deg.

 • Høyrselskurs

  Gruppebasert opplæring av pasient og pårørende om hørsel.

 • Eksem - kurs for foreldre til barn med eksem

  På dette kurset er målgruppa fortrinnsvis foreldre/føresatte til barn som har fått behandlingstilbod ved Hudavdelinga i Helse Bergen det siste året. Kurset gjennomførast utan barnet.

 • Skoliose

  Gruppebasert kurs for voksne med skoliose og deira pårørande

 • Takk, bare bra

  "Takk bare bra..." (Tbb) er eit kognitivt basert kurs i forebygging og meistring av depresjon hos eldre.

 • Starthjelp - om familie og meistring

  Kurset er for foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sjukdom.

 • Grunnkurs for sjømannsleger

  Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.

 • Demens pårørandekurs

  Kurset er for pårørande til personar med demenssjukdom.

 • Tinnitus

  Kurset er for personar med Tinnitus og deira pårørande.

 • Binyrebarksvikt hos barn

  Kurset er for foreldre og nære pårørande til barn med binyrebarksvikt.

 • Cochlea Implantat

  Kurset er for pasientar som står på venteliste eller har gjennomført operasjon med Cochlea Implantat ved Haukeland univeristetssjukehus og ein nærperson.

 • PHARC

  Kurset er for pasientar med diagnosen PHARC og deira pårørande.

 • Urinsyregikt

  Kurset er for personar med urinsyregikt og deira pårørande.

 • Bekhterev (Spondyloatritt)

  Kurset er for personar som har fått Spondyloatritt-diagnosen hos ein spesialist i revmatologi. Pårørande er velkomne til å delta.

 • Psoriasisartritt

  Kurset er for personar som har fått diagnosen psoriasisartritt og deira pårørande. Gjennom undervisning og erfaringsutveksling auker kunnskapen om sjukdom og du får betre føresetnaden for å leve med sjukdommen i kvardagen.

 • Epilepsikurs for ungdom

  Kurset er for ungdom med epilepsi og deira pårørande.

 • Addison, binyrebarksvikt, hormonsvikt for vaksne

  Kurset gir deg oppdatert kunnskap om diagnosar og behandling og kunnskap til betre meistring i livet med diagnosen.

 • IBD ungdom

  Kurset er for pasientar og pårørande - ungdom med IBD (ulcerøs colitt eller Mb. Crohn).

 • Osteoporose

  Kurset er for personar, og eventuelt deira pårørande, som har fått stilt diagnosen Osteoporose (beinskjørheit) hos spesialist i revmatologi.

 • Myelomatose

  Pasientar med diagnosen Myelomatose og deira pårørande.

 • Hudsjukdom

  Kurset er for pasientar og pårørande med ein hudsjukdom.

 • ICD - Å leve med hjertestartar

  Kurset er for pasientar og deira pårørande.

 • Cøliaki - kurs for vaksne

  Kurset er for personar som nylig har fått diagnosen cøliaki og deira pårørande, men også for deg som har levd med diagnosen ein stund og trenger oppdatering.

 • Diabetes type 1

  Kurset er for pasientar over 15 år med Diabetes type 1 og deira pårørande. Deltakarane skal lære å leve best mulig med sjukdommen.

 • Fredagsmøte

  Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

 • Lungekreft

  Kurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. Her vil du få auka kunnskap som styrker tryggleik til meistring av kvardagen.

 • Lupus

  Kurset er for personar som har fått stilt diagnosen systemisk lupus erythematosus (SLE) hos spesialist i revmatologi.

 • Cøliaki pårørande til barn

  Kurset er for føresette til barn som nylig har fått diagnosen cøliaki og for føresette til barn som har levd med diagnosen ein stund og treng oppdatering.

 • Juvenil Idiopatisk Artritt ungdom

  Ein dag beregna på ungdom og deira nærmaste pårørande. Vi legger opp til litt felles informasjon/ diskusjon og ein god del der informasjon/diskusjon foregår i gruppar, ungdom for seg og pårørande for seg.

 • Hjernesvulst

  Dette kurset er for deg eller dere som opplever at kvardagen er endra på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan vere ferdigbehandla, leve med hjernesvulst eller vere pårørande.

 • Langtidsbehandling med oksygen i heimen

  Kurset er for personar som brukar oksygen i hjemmet og deira pårørande. Her får du kunnskap som bidrar til økt tryggheit og meistring i kvardagen. Du møter også andre i same situasjon.

 • Hofte- og kneartrose kurs

  Kurset er for pasientar med kne- og hofteartrose.

 • Grønn stær

  Kurs for pasientar og pårørande - Å leve med grøn stær - for tryggleik og meistring av kvardagen.

 • Kurs i traumesjukepleie (KITS)

  Målet med kurset er å gi alle sjukepleiarane og andre medlemmer av traumeteamet grunnleggande kunnskap som skal gjere dei i stand til å ta hand om traumepasientar på ein profesjonell måte.

 • Resertifisering av petroleumsleger

  For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

 • Grunnkurs for petroleumsleger

  Kurset er søkt godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.

 • Grunnkurs i Maritim medisin

  Grunnleggjande kurs for dei som vil bli sjømannslegar, og for andre som ynskjer ei grunnleggjande innføring i maritim medisin. Kurset gir også godkjenning som petroleumslege.

 • Aldersrelatert makula - degenerasjon - AMD

  Kurset er for personar som har fått diagnosen AMD og deira pårørande.

 • Epilepsi - pårørandekurs

  Tilbodet er for pårørande/foreldre til barn med Epilepsi.

 • Ulcerøs colitt

  Kurset er for personar med Ulcerøs colitt og deira pårørande. Du vil få kunnskap om sjukdommen som kan bidra til aukt tryggleik og meistring i kvardagen.

 • OSAS - Søvnapné

  Kurset er for personar som har fått søvnapné og deira pårørande.