Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling

Publikasjoner

​Nasjonale retningslinjer og veiledere​

​Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) (pdf) Nasjonal faglig retningslinje for langtidsmekanisk ventilasjon (pdf)

Tidsskrift for Den norske legeforening

Avslutning av respiratorbehandling ved amyotrofisk lateral sklerose (ALS); artikkel i nr. 7 i 2009 Norsk Lungehelse. Jubileumsbok for Norsk forening for lungemedisin ved 75-årsjubileet 2013. Langtids mekanisk ventilasjon v/ Elin Tollefsen; bokanmeldelse i nr. 15 i 2013 Prevalens av hjemmerespiratorbehandling i Norge; artikkel i nr. 20 i 2009​ Den problematiske forskjellen; lederartikkel i nr. 20 i 2009 Respiratoriske komplikasjoner ved ryggmargsskader; artikkel i nr. 9 i 2012

Andre tidsskrift og faglig samarbeid

Ethical challenges in tracheostomy-assisted ventilation in amytrophic lateral sclerosis; artikkel i Journal of Neurology, 14.09.2018 (pdf)​Langtids mekanisk ventilasjon - et tverrfaglig samarbeid; artikkel i Best Practice Lungemedisin, 2011 Amyotrophic lateral sclerosis. Gender differences in the use of mechanical ventilation; European Journal of Neurology, 2010 Hjemmerespirator og pustesvikt; artikkel i «Omsorg - nordisk tidsskrift for palliativ medisin», nr. 4 i 2010 Adult Respiratory Outcomes of Extreme Preterm Birth - A Regional Cohort Study; Annals of the American Thoracic Society, januar 2015 The Norwegian version of the Severe Respiratory Insufficiency Questionnaire

The mechanical cough assist device. Can experience from airway clearence in neuromuskcular patients be used in the ICU?

Laryngeal response patterns to mechanical insufflation-exsufflation in healthy subjects. Laryngeal movements during inspiratory muscle training in healthy subjects. 


 

​Doktorgradsavhandling

Masteroppgaver

Fann du det du leita etter?