Laboratorietenester

 

 

Haukeland universitetssjukehus er ein av dei største tilbydarane av laboratorieanalysar i Noreg.

Laboratorieklinikken tilbyr eit breitt spekter av analysar innan ulike fagområde. I tillegg til analytisk verksemd, tilbyr laboratoria tenester for blodprøvetaking, rådgiving for bruk av analysar og tolking av analysesvar, samt forsknings- og prosjektverksemd.

Analyseoversikten - våre laboratorieanalysar, Lab-info og bestilling av prøvetakingsmateriell

 

Laboratorieklinikkens avdelingar og seksjonar

Avdelingar og seksjonar:

Andre einingar:

Informasjon for helsepersonell

Informasjon for pasientar

Informasjon for blodgivarar

Blodgiving finn stad ved Blodbanken i Helse Bergen. Du kan gi blod ved Haukeland universitetssjukehus, Voss sjukehus og Blodbussen. Ønskjer du å bli blodgivar kan du melde deg her. Her vil du og finne meir informasjon om blodgiving, Blodbussen, tappestader.

Forskings- og prosjektsamarbeid

Laboratorieklinikken bidrar med prøvetaking og analysearbeid for medisinske prosjekt.

Søknadsskjema for prosjektsamarbeid fyllast ut elektronisk og sendast på e-post til: prosjekter.laboratorieklinikken@helse-bergen.no

Kontakt marknadskonsulent for primærhelsetenesta

Marknadskonsulent Kristin Haagensen formidlar informasjon og kontakt mellom primærhelsetenesta og laboratoria ved sjukehuset.  

Ta kontakt med marknadskonsulenten

  

Fann du det du leita etter?