HELSENORGE

Kreftgenomikk

Seksjon for kreftgenomikk (SKG) utfører genetiske analysar for å avdekke eller overvake kreftsjukdom. Vi er også deltakarar i den nasjonale satsinga Infrastruktur for Presisjonsdiagnostikk (InPreD), som nivå 1 sjukehus.

Fann du det du leita etter?