HELSENORGE

Tumorgenomikk

Ved Eining for tumorgenomikk undersøker vi genetiske endringar i kreftsvulstar og har ei viktig rolle i moderne kreftdiagnostikk.

Prøvesvara kan seie om pasienten har kreft eller ein godarta tilstand, ein kan spesifisere kva krefttype det er og ein kan seie noko om kva behandling pasienten har best nytte av. Det har vore ei stor auke i analysar knytt opp mot målretta behandling av visse typar solide svulstar.

Fann du det du leita etter?