Medisinsk genetikk (MGM)

Avdeling for medisinsk genetikk (MGM) er ein av fem medisinsk-genetiske avdelingar i Norge og skal dekkje behovet for medisinsk-genetiske tenester i Helse Vest RHF.

Les meir om Medisinsk genetikk (MGM)

Medisinsk genetikk (MGM)

Medisinsk-genetiske tenester omfattar utreiing, rettleiing og diagnostikk av pasientar og deira familiar ved mistanke om genetisk sjukdom.

Logo Norsk akkreditering test 299. Grafikk

Avdeling for medisinsk genetikk blei 19. august 2016 akkreditert etter NS-EN ISO 15189: Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse.

Analysetilbod på genetikkportalen.no

Analyseoversikten.no

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
2. etasje i Laboratoriebygget
Telefon
Telefon: 55 97 54 75 , Telefaks: 55 97 54 79
måndag - fredag 08.00-15.30
Laboratoriebygget
Besøksadresse
Laboratoriebygget på Haukeland(Kart)

Praktisk informasjon

Laboratorieinformasjon til pasientar

Laboratorieinformasjon til samarbeidspartnarar

Videokonsultasjonar ved MGM

​Informasjon til pasient som skal bruke videokonsultasjon mot Helse Bergen. Her finn du praktiske instruksjonar om korleis du koplar deg opp til møtet og informasjon om teieplikt og personvern.

Les meir om videkonsultasonar ved MGM

 • Seksjon for forsking og utvikling

  FoU-seksjonen har som oppgåve å utvikla laboratoriediagnostikk for arvelege sjukdomar og relaterte tilstandar.

 • Seksjon for klinisk genetikk

  Ved medisinsk genetisk poliklinikk mottar me pasientar og familiemedlemmar til genetisk utreiing og rettleiing ved mistanke om genetisk sjukdom.

 • Seksjon for laboratoriediagnostikk

  Seksjon for laboratoriediagnostikk utfører cytogenetiske- og molekylærgenetiske analysar på pre- og postnatale prøvar for å påvisa genetiske avvik som kan vera årsak til sjukdom. I tillegg utfører laboratoriet diagnostikk av akutte leukemiar.

 • Kompetansesenter for arvelig kreft

  Kompetansesenteret skal bidra til at familiar med arveleg kreft får eit godt og kvalitetssikra helsetilbod i regionen. Regionen omfattar fylka Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Lab-info frå heile Laboratorieklinikken

Regionalt kompetansesenter for arveleg kreft RKAKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-genetikk/regionalt-kompetansesenter-for-arveleg-kreft-rkakRegionalt kompetansesenter for arveleg kreft RKAK

Fann du det du leita etter?