Medisinsk genetikk (MGM)

Avdeling for medisinsk genetikk (MGM) er ein av fem medisinsk-genetiske avdelingar i Norge og skal dekkje behovet for medisinsk-genetiske tenester i Helse Vest RHF.

Les meir om Medisinsk genetikk (MGM)

Medisinsk genetikk (MGM)

Medisinsk-genetiske tenester omfattar utreiing, rettleiing og diagnostikk av pasientar og deira familiar ved mistanke om genetisk sjukdom.


Seksjonar ved Avdeling for medisinsk genetikk

Laboratoriet
Seksjon for klinisk genetikk
Kompetansesenter for arvelig kreft

Akkreditering


Logo Norsk akkreditering test 299. Grafikk

Avdeling for medisinsk genetikk blei 19. august 2016 akkreditert etter NS-EN ISO 15189: Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse.


 

Analysetilbod på genetikkportalen.no

Analyseoversikten.no

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Medisinsk-genetisk poliklinikk
2. etasje i Laboratoriebygget
Adkomst via Sentralblokka 3. etasje. Følg gangbroen over til Laboratoriebygget

Telefon
Telefon: 55 97 54 75
måndag - fredag 08.00-15.30
Laboratoriebygget
Besøksadresse
Laboratoriebygget på Haukeland(Kart)

Praktisk informasjon

Laboratorieinformasjon til pasientar

Laboratorieinformasjon til samarbeidspartnarar

Videokonsultasjonar ved MGM

​Informasjon til pasient som skal bruke videokonsultasjon mot Helse Bergen. Her finn du praktiske instruksjonar om korleis du koplar deg opp til møtet og informasjon om teieplikt og personvern.

Les meir om videkonsultasjonar ved MGM

Lab-info frå heile Laboratorieklinikken

Videokonsultasjon via helsenorge.nohttps://helse-bergen.no/behandlinger/videokonsultasjon-via-helsenorgenoVideokonsultasjon via helsenorge.noVVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.no
Videokonsultasjon via Skype for Businesshttps://helse-bergen.no/behandlinger/videokonsultasjon-via-skype-for-businessVideokonsultasjon via Skype for BusinessVVideokonsultasjonVideokonsultasjonVideokonsultasjonVideokonsultasjon

Regionalt kompetansesenter for arvelig kreft RKAKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-genetikk/regionalt-kompetansesenter-for-arveleg-kreft-rkakRegionalt kompetansesenter for arvelig kreft RKAK

Fann du det du leita etter?