Medisinsk genetikk (MGM)

Avdeling for medisinsk genetikk (MGM) er ein av fem medisinsk-genetiske avdelingar i Norge og skal dekkje behovet for medisinsk-genetiske tenester i Helse Vest RHF.

Les meir om Medisinsk genetikk (MGM)

Medisinsk genetikk (MGM)

Medisinsk-genetiske tenester omfattar utreiing, rettleiing og diagnostikk av pasientar og deira familiar ved mistanke om genetisk sjukdom.

Logo Norsk akkreditering test 299. Grafikk

Avdeling for medisinsk genetikk blei 19. august 2016 akkreditert etter NS-EN ISO 15189: Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse.

Analysetilbod på genetikkportalen.no

Analyseoversikten.no

Kontakt

Oppmøtestad
2. etasje i Laboratoriebygget
Telefon
Telefon: 55975475 , Telefaks: 55975479
måndag - fredag 08.00-15.30
Laboratoriebygget
Besøksadresse
Laboratoriebygget på Haukeland(Google maps)

Praktisk informasjon

Laboratorieinformasjon til pasientar

Laboratorieinformasjon til samarbeidspartnarar

 • Seksjon for forsking og utvikling

  FoU-seksjonen har som oppgåve å utvikla laboratoriediagnostikk for arvelege sjukdomar og relaterte tilstandar.

 • Seksjon for klinisk genetikk

  Ved medisinsk genetisk poliklinikk mottar me pasientar og familiemedlemmar til genetisk utreiing og rettleiing ved mistanke om genetisk sjukdom.

 • Seksjon for laboratoriediagnostikk

  Seksjon for laboratoriediagnostikk utfører cytogenetiske- og molekylærgenetiske analysar på pre- og postnatale prøvar for å påvisa genetiske avvik som kan vera årsak til sjukdom. I tillegg utfører laboratoriet diagnostikk av akutte leukemiar.

 • Kompetansesenter for arvelig kreft

  Kompetansesenteret skal bidra til at familiar med arveleg kreft får eit godt og kvalitetssikra helsetilbod i regionen. Regionen omfattar fylka Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Lab-info frå heile Laboratorieklinikken

Regionalt kompetansesenter for arveleg kreft RKAKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-genetikk/regionalt-kompetansesenter-for-arveleg-kreft-rkakRegionalt kompetansesenter for arveleg kreft RKAK

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.