HELSENORGE

Videokonsultasjon med behandlar via join.nhn.no

Det er mogleg å møte behandlararen din via video i staden for fysisk oppmøte.