Videokonsultasjon via helsenorge.no

Det er no mogleg å møte behandlaren din via videokonsultasjon i staden for fysisk oppmøte.