Videokonsultasjon via helsenorge.no

Det er mogleg å møte behandlaren din via video i staden for fysisk oppmøte.