HELSENORGE

Ortopedisk klinikk

Ortopedisk klinikk driv moderne utgreiing og behandling innan ortopedisk kirurgi. Klinikken er den einaste i Helse Vest RF som dekker alle ortopediske fagområde. Vi tilbyr tenester som femner alt frå lokalsjukehus til universitetssjukehusnivå. Innan områder som skadekirurgi, ryggkirurgi, sarkombehandling, barneortopedi og leddprotesebehandling er vi blant dei leiande i landet. Vi er og engasjert i forsking, utvikling og utdanning.
Fann du det du leita etter?