Brot i handleddet: Når gips ikkje er nok

Brot i handleddet er ein av dei vanlegaste brottypane.  Dei fleste brota vert behandla med gips, men nokre gonger må det meir til. Bli med inn på operasjonssalen. 

Dei fleste handleddsbrot kan og bør bli behandla med gips. Det er likevel ein del brot som er så feilstilte eller kompliserte at operasjon blir vurdert som den beste behandlinga.

LES MEIR: Slik vert handleddsbrot behandla

operasjonssal.lys.foto

Du svever inn i søvnen: På anestesisida passer anestesisjukepleiaren deg kontinuerleg, gjev sovemedisin og smertestillande, overvaker puls og blodtrykk. Over operasjonsbenken er det avtrekk for rein luft.

snitt på operasjons.foto

Det første snittet: Handleddet ditt er merka. Operatøren opnar huda di forsiktig ved hjelp av skalpell og pinsett.

operasjon.foto

Tett samarbeid: Assisterande operatør brukar diatermi for å stoppe blødningar, operasjonssjukepleiaren er årvaken og er klar med skalpell.

operasjon.foto

Snart ved brotet: No dissekerer operatøren vidare ned mot brotet ditt. Fascien vert spalta med saks, sårhaker opnar og gjev oversikt.

operasjonsutstyr

Standard utstyr: Sterile pjangar, tenger, hakar, sakser, skålar, klyper og hammar er klar til bruk. 

operajonssal.foto

Pasienten i sentrum: Rundt deg er operatør, assistent, operasjonssjukepleiar, anestesisjukepleiar. og C-bue til venstre for røntgengjennomlysning.

plate til handlessbrot.foto

Operasjonssjukepleiaren er klar med plata som skal brukast på handleddsbrotet.

operasjonssal.foto

Handleddet ditt får all oppmerksomhet på operatørsida.

Operasjonssal.foto

Anestesisjukepleiaren ser det sovande ansiktet ditt, pulsen og blodtrykket er stabilt og snart skal du få vakne.Fann du det du leita etter?