HELSENORGE
Distal radiusfraktur, volar plate

Handleddsbrot, operasjon med innvendig plate

Handleddsbrot er eit av dei vanlegaste brota, og er brot like ved eller i handleddet. Ved behandling med innvendig plate blir det først lagt på ein midlertidig gips, og deretter utfører ein operasjonen. Det tar cirka seks veker for brotet å gro.