HELSENORGE

Mikrobiologisk avdeling

Avdelinga er eit av landets største mikrobiologiske laboratorium. Vi gjer vårt beste for at mikrobiologiske prøver frå både inneliggjande og polikliniske pasientar i heile regionen blir analysert raskt og med høg kvalitet.


Fann du det du leita etter?