Laboratorie­klinikken

Laboratorieklinikken ligg i Laboratoriebygget på Haukeland universitetssjukehus.

Gå til Laboratorieklinikkens nettside

Kontakt

Oppmøtestad

Syvende etasje Laboratoriebygget.

Sjå dei respektive underliggande einingane for kontaktinformasjon.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

Biobank Haukelandhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/biobank-haukelandBiobank Haukeland
Hormonlaboratoriethttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/hormonlaboratorietHormonlaboratoriet
Immunologi og transfusjonsmedisinhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/immunologi-og-transfusjonsmedisinImmunologi og transfusjonsmedisin
Laboratorium for klinisk biokjemi LKBhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/laboratorium-for-klinisk-biokjemiLaboratorium for klinisk biokjemi LKB
Medisinsk genetikk og molekylærmedisin (MGM)https://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-genetikk-og-molekylermedisinMedisinsk genetikk og molekylærmedisin (MGM)
Mikrobiologisk avdelinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/mikrobiologisk-avdelingMikrobiologisk avdeling
Patologihttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/patologiPatologi
Regionalt legemiddel informasjonssenter RELIShttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/regionalt-legemiddel-informasjonssenter-relisRegionalt legemiddel informasjonssenter RELIS