Laboratorie­klinikken

Laboratorieklinikken ligg i Laboratoriebygget på Haukeland universitetssjukehus.

Eksteriør Laboratoriebygget. Foto
 
Tilsette i laboratorium. Foto
 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Sjuande etasje Laboratoriebygget.

Sjå dei respektive underliggande einingane for kontaktinformasjon

Telefon
55 97 50 00
E-post
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Laboratorieklinikken
Postboks 1400
5021 Bergen
Laboratoriebygget
Besøksadresse
Laboratoriebygget på Haukeland(Kart)

Praktisk informasjon

Laboratorieinformasjon til pasientar

Laboratorieinformasjon til samarbeidspartnarar

Blodprøvehttps://helse-bergen.no/behandlinger/blodproveBlodprøveBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve

Biobank Haukelandhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/biobank-haukelandBiobank Haukeland
Hormonlaboratoriethttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/hormonlaboratorietHormonlaboratoriet
Immunologi og transfusjonsmedisinhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/immunologi-og-transfusjonsmedisinImmunologi og transfusjonsmedisin
Medisinsk biokjemi og farmakologihttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologiMedisinsk biokjemi og farmakologi
Medisinsk genetikk (MGM)https://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-genetikk-og-molekylermedisinMedisinsk genetikk (MGM)
Mikrobiologisk avdelinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/mikrobiologisk-avdelingMikrobiologisk avdeling
Patologihttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/patologiPatologi

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.