Preanalytisk fagsenter

Korrekt prøvetaking og prøvehandtering før analyse er avgjerande for eit korrekt analyseresultat både når det gjeld prøver til klinisk kjemiske analysar, mikrobiologi, hormon, medisinsk genetikk, transfusjonsmedisin, immunologi og patologi.

Fagsenteret ønsker å bygge opp, samle og gjere fagkompetansen synleg for heile det preanalytiske fagområdet i Laboratorieklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus, for ytterlegare å kunne kvalitetssikre analyseresultat og forbetre pasientsikkerheita.

Vår målsetting med preanalytisk fagsenter

 • Øke fokus på det preanalytiske fagområdet
 • Promotere det preanalytiske fagområdet
 • Være eit samlings- og kontaktpunkt for preanalytisk fagområde
 • Rådgje innanfor preanalytiske problemstillingar i forskingsprosjekt og biobank
 • Bidra til å målrette forsking innanfor preanalytisk fagområde
 • Etablere og gjennomføre små og store preanalytiske forsking- og kvalitetssikringssprosjekt
 • Tilby rettleiing av studentar på mastergrad- og doktorgradsnivå
 • Tilby kurs og foredrag innanfor emnet

Fagsenteret har eit bredt kontaktnett av fagpersonar som vi kan formidle kontakt med ved behov for råd både innanfor førbuing til prøvetaking, sjølve prøvetakingen, identifikasjon og merking av prøven, prøvetakingsutstyr, prøvebehandling m.m.

Kven er vi

Fagsenteret er samansett av bioingeniørar med lang erfaring og som representerer alle fagområda i Laboratorieklinikken. To av bioingeniørane har forskingskompetanse og har ei PhD grad, og i tillegg har vi tilknytt ein professor i laboratoriemedisin.

 • Marit Sverresdotter Sylte, overbioingeniør/Phd, Laboratorium for klinisk biokjemi
 • Astrid-Mette Husøy, spesialbioingeniør/Phd, Laboratorium for klinisk biokjemi
 • Astrid Torvestad, bioingeniør I, Hormonlaboratoriet
 • Lene Henriksen Holm, spesialbioingeniør, Mikrobiologisk avdeling
 • Kjetil Solland, overbioingeniør, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin
 • Nina-Marie Namtvedt, seksjonsleder, bioingeniør I, Laboratorium for klinisk biokjemi
 • Hilde Karin Rødningen, spesialbioingeniør, Avdeling for patologi
 • Bjørn J. Bolann, professor, Laboratorium for klinisk biokjemi og Klinisk institutt 2 ved UIB
 • Maren Lohne Sellevoll, bioingeniør, Avdeling for immunologi og transfusjons medisin
 • Tore Skare Lystad, bioingeniør II, Laboratorium for klinisk biokjemi

Kontakt oss

Alle henvendelser: preanalytiskfagsenter@helse-bergen.no

Om preanalytiske forhold

 • Prøvetaking

  Det er viktig å bruke riktig prøvetakingsutstyr under prøvetakinga. Blod må takast på riktig prøverøyr for den aktuelle analysen.

 • Pasientrelaterte forhold

  Det er viktig med riktig identifikasjon og merking av prøverøyr. I enkelte tilfelle må også den som skal takast prøve av førebu seg til prøvetaking, til døme å møte fastande.

Ressurser

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.