HELSENORGE

Handbok i blodprøvetaking

Dei fleste feil innan laboratoriemedisin skjer i den preanalytiske fasen, og er eit resultat av menneskelege feil. For å redusere feil som er knytt til blodprøvetaking er det derfor viktig at prøvetakar følgjer prosedyrane. Det er prøvetakar sitt ansvar å forsikre seg om pasienten sin identitet og at opplysningane på rekvisisjonen stemmer overeins.

Handbok prøvetaking


Fann du det du leita etter?