Marknadskonsulent for primærhelsetenesta

Marknadskonsulent Merethe Nygård formidlar informasjon og kontakt mellom primærhelsetenesta og laboratoria ved sjukehuset. Ho reiser gjerne på besøk til rekvirentar som ønskjer informasjon om laboratoria sitt servicetilbod eller praktisk rettleing på arbeidsplassen.

​​​

Kontakt:

Merethe Nygård
Telefon: 55 97 78 81
E-post: merethe.nygard@helse-bergen.no ​