Marknadskonsulent for primærhelsetenesta

Marknadskonsulent Merethe Nygård formidlar informasjon og kontakt mellom primærhelsetenesta og laboratoria ved sjukehuset. Ho reiser gjerne på besøk til rekvirentar som ønskjer informasjon om laboratoria sitt servicetilbod eller praktisk rettleiing på arbeidsplassen.

​​​Portrett Merethe Nygård. Foto

Kontakt:

Merethe Nygård
Telefon: 55 97 78 81
E-post: merethe.nygard@helse-bergen.no
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.