HELSENORGE

Marknadskonsulent for primærhelsetenesta

Marknadskonsulent Kristin Haagensen formidlar informasjon og kontakt mellom primærhelsetenesta og laboratoria ved sjukehuset. Ho reiser gjerne på besøk til rekvirentar som ønskjer informasjon om laboratoria sitt servicetilbod eller praktisk rettleiing på arbeidsplassen.Ønskjer legekontoret elektronisk rekvirering, meir informasjon her.

Kontakt:

Kristin Haagensen
Telefon:  55 97 78 81
E-post: kristin.haagensen@helse-bergen.no

Fann du det du leita etter?