HELSENORGE

Hormon­laboratoriet

Hormonlaboratoriet ved Haukeland universitetssjukehus er det eldste spesiallaboratoriet for hormonanalysar i Noreg. Læra om hormonsystemet kallast også endokrinologi. Endokrinologiske utgreiingar omfattar i stor grad måling av hormonkonsentrasjonar i serum / plasma, urin og spytt. Hormonlaboratoriet er ein del av Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF). 

Fann du det du leita etter?