Forsking ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF)

Forsknings- og utviklingsarbeidet er knytt til satsingsområda våre, som på eit overordna plan er knytte til kvalitetssikring av laboratorieverksemda og rett bruk av laboratorieanalysar i diagnostikk og behandling.

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) driv med eiga forskning:

Klinisk farmakologi

Medisinsk biokjemi


I tillegg yter avdelinga service i form av rådgjeving, prøvetaking, prøvehandtering og analysering til ei rekke kliniske prosjekt initiert og styrt av kliniske avdelinger og eksterne institusjoner.

Ved ønske om slik service, send oss ein e-post: 
prosjekter.laboratorieklinikken@helse-bergen.no

Forskingsstudier:

WESTCOR-studien

Graviclot-studien

 

Fann du det du leita etter?