Poliklinikk for prøvetaking

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) har eigne poliklinikkar for blodprøvetaking, først og fremst for pasientar som er innlagde eller får poliklinisk behandling ved sjukehuset.


Alle pasientar som kjem frå primærhelsetenesta (for eksempel fastlege), må ha med rekvisisjon eller bestilling fra PHT fra fastleger, og prøvetakinga skjer i Poliklinikk for prøvetaking i Sentralblokka eller i Zander Kaaes gate 7 i sentrum. Les meir om prøvetakingsstasjonane lengre ned på nettsida. Barn blir tilviste til laboratoriet på Barne- og ungdomsklinikken.


Det blir tilrådd å sitje 10-15 minutt før prøvetakinga. Barn bør vere informerte om korleis blodprøvetakinga skjer.

Sentralblokka
Sentralblokka på Haukelandsområdet.
Zander Kaaes gate 7
Zander Kaaes gate 7 ved Jernbanestasjonen i Bergen sentrum.
Les meir om hvor du kan ta blodprøver

Poliklinikk for prøvetaking

Helse Bergen har fleire stader man kan ta blodprøver.

Om du ikkje skal leggast inn eller til poliklinisk kontroll same dag, så er det enkleste å besøke vår prøvetakingsstasjon i Zander Kaaes gate 7 i Bergen sentrum, ved sida av Jernbanestasjonen og Hotell Terminus, med inngang frå gateplan i nordenden av bygget. Det er mogleg å bli sleppt av/henta like framfor inngangen, og ein kan parkera bilen i Bygarasjen. Det er også enkelt å koma seg dit med Bybanen, buss og tog.

I Zander Kaaes gate 7 tar vi også i mot urinprøvar, fecesprøvar og spyttprøvar til kortisol. Åpningstid er måndag til fredag 08.00 til 14.00.

Googlekart til Zander Kaaes gate 7

Skal du leggast inn eller til poliklinisk kontroll same dag må du komme til oss i Sentrablokka på Haukelandomsrådet. Der held vi til i 2. etasje. Her kan vi også ta i mot spesialprøvar med særleg kort haldbarheit: kapillær syre/base, venøs base /bikarbonat, laktat, TEG. Spesialprøvar ein ikkje kan ta hos fastlege, eller som av bestemde årsaker må sendast til prøvetaking på Haukeland universitetssjukehus. Ulike forskings-/prosjektprøvar.

Barn under 6 år blir tilviste til laboratoriet på Barne- og ungdomsklinikken på Haukelandsområdet.

Kontakt

Oppmøtestad

MBF - Poliklinikk for prøvetaking, Zander Kaaes gate 7 (Skal du leggast inn eller til poliklinisk kontroll same dag? Då må du ta blodprøvane i Sentralblokka).
Mån-fre kl. 08.00-14.00

MBF - Poliklinikk for prøvetaking, 2. etasje i Sentralblokka.
Måndag 08.00-14.45, tysdag – fredag 07.45-14.45

MBF - Barne- og ungdomsklinikken, etasje 01 (underetasje) i Marie Joys' hus
mån-fre kl. 08.00-15.00

MBF - Kvinneklinikken, underetasjen på Kvinneklinikken
mån-fre kl. 08.00-15.30

Nevro-revma-laboratoriet, 2. etasje i Gamle Hovudbygg
mån-fre kl. 07.45-14.30

Laboratoriet Kreftpoliklinikk, 2. etasje i Parkbygget
mån-fre kl. 07.45-15.00

Medisinsk genetisk poliklinikk, 2. etasje Laboratoriebygget
mån-fre kl. 08.30-15.30

 

Telefon
Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi: 55973100
Prøvetakingsstasjon i Zander Kaaes gate 7: 55975295 / 55975296
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Blodprøvehttps://helse-bergen.no/behandlinger/blodproveBlodprøveBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøveEMPTY

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.