HELSENORGE

Poliklinikk for blodprøvetaking

Laboratoria har poliklinikkar for blodprøvetaking, først og fremst for pasientar som er innlagde eller får poliklinisk behandling ved sjukehuset. 

Pasientar som er tilvist frå primærhelsetenesta (f. eks. fastlege) må ha med papirrekvisisjon dersom denne ikkje er sendt laboratoriet elektronisk.

Du treng ikkje bestille time for blodprøvetaking, og du betalar ikkje eigendel.

Fann du det du leita etter?