HELSENORGE

Poliklinikk for blodprøvetaking

Laboratoria har poliklinikkar for blodprøvetaking, først og fremst for pasientar som er innlagde eller får poliklinisk behandling ved sjukehuset. 

Pasientar som er tilvist frå primærhelsetenesta (for eksempel frå fastlegen) må ha med papirrekvisisjon frå lege dersom denne ikkje er sendt elektronisk frå legekontoret til laboratoriet.

Du treng ikkje bestille time for blodprøvetaking, og du betalar ikkje eigendel.

Fann du det du leita etter?