HELSENORGE

Anafylaksiregisteret

Anafylaksiregisteret er eit kvalitetsregister tilhøyrande Haukeland universitetssjukehus. Registeret har som mål å auke kunnskapen om anafylaksi og betre helsetenesta for dei som blir ramma. Alle anafylaktiske reaksjonar kan meldast til registret, som reaksjonar mot anestesi og andre legemiddel, mat, insektsstikk eller andre allergen.
Fann du det du leita etter?