HELSENORGE

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) er eitt av dei største sjukehuslaboratoria i Noreg. Laboratoriet er ansvarleg for drift av felles prøvemottak i Laboratorieklinikken og utfører prøvetaking for Helse Bergen sine avdelingar og poliklinikkar. Det er tett samarbeid med dei andre laboratoria i Helse Bergen.

Fann du det du leita etter?