Immunologi og transfusjons­medisin

Blodbanken er ein del av avdelingen. Blodprodukta vi produserer blir brukt på sjukehuset vårt, Kysthospitalet i Hagevik, Haraldsplass diakonale sjukehus samt på utvalde sjukeheimar i Bergen. Blod og blodplater tappa i Bergen blir også brukt til pasientar på Voss sjukehus og Førde sentralsjukehus.

Regndråpe på høstblad. Foto
 
Les meir om våre seksjonar

Immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for immunhematologi

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin utfører ei rekkje blodtypeserologiske testar.
Dette er testar for såkalla irregulære antistoff mot erytrocyttar og eventuelt trombocyttar. Desse testane utførast på både blodgivarar og pasientar. Vår avdeling yter og hjelp til andre sjukehus i vår region med utgreiingar av blodtypeantistoff. Desse undersøkingane vert utført på vårt blodtypeserologiske laboratorium døgnet rundt når behovet for dette ligg føre. Her utførast og blodtypeserologiske svangerskapsanalysar av alle gravide i Bergen og omland. Ved påviste irregulære blodtypeantistoff fungerer vår avdeling som et referanselaboratorium for blodbankar i vår region og bidrar med fullstendig blodtypeserologisk diagnostikk.

Føtal RhD-typing i veke 24

Seksjon for immunologi og flowcytometri

Immunologi

Vi utfører analyser for autoantistoff og ulike proteinanalyser relatert til inflammasjon. Analysene utføres som ledd i diagnostikk av revmatiske og autoimmune sykdommer samt utredning av tilstander forbundet med monoklonale gammopatier.


Flowcytometri

Vi utfører undersøkelser ved mistanke om klonal ekspansjon av celler, for eksempel ved leukemi, lymfom, KLL, ALL og AML. AIT mottar hovedsakelig prøver til flowcytometrisk analyse i væskeform (blod, beinmarg, spinalvæske etc.) som lyseres og vaskes før merking. I sjeldne tilfeller mottar vi små vevsbiter (dry tap) som da prepareres i en mediemaskin. AIT har i dag 4 flowcytometre som står i «glassbur» for å skjerme de ansatte fra støy. 

AIT mottar prøver til utvidet immunfenotyping fra hele helseregion vest.

Ved flowseksjonen måles også konsentrasjonen av ulike lymfocytt subpopulasjoner, som kan være for lav eller for høy ved en rekke sykdommer som involverer immunsystemet. Flowseksjonen deltar også i flere forskningsprosjekt.


Seksjonen har kun drift på dagtid mandag til fredag.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Laboratoriebygget, 3. etasje
Gå via 3. etasje i Sentralblokka og følg gangbru til Laboratoriebygget.

Telefon
55 97 24 74
Blodgivarar 55 97 30 17
Medisinskfaglege spørsmål frå helsepersonell:
Immunologi 55 97 46 32 / 38 |mån-fre kl. 07.30-15.30
Flowcytometri 55 97 46 12 |mån-fre kl. 07.30-15.30
Transfusjonsmedisin (vakthavende lege) 55 97 24 70
E-post
Laboratoriebygget
Besøksadresse
Laboratoriebygget på Haukeland(Kart)

Praktisk informasjon

Laboratorieinformasjon til pasientar

Laboratorieinformasjon til samarbeidspartnarar

Blodbanken Helse Bergen https://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/immunologi-og-transfusjonsmedisin/blodbanken-haukelandBlodbanken Helse Bergen

Fann du det du leita etter?