Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOS

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) arbeider for bedret diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med porfyrisykdommer. Leger ved NAPOS rådgir både helsepersonell og pasienter om ulike porfyrisykdommer.

Kontakt

Telefon
55973170
E-post
Postadresse
Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen
Laboratoriebygget
Besøksadresse
Laboratoriebygget på Haukeland(Google maps)

Arrangement

  • Sundag 24.03.
    Erytropoietisk protoporfyri (EPP) - pasientar og pårørande

    Kurset er for personar med diagnosen erytropoietisk protoporfyri (EPP) og deira pårørande. Gjennom undervisning og erfaringsutveksling auker kunnskapen om sjukdom og du får betre føresetnaden for å leve med sjukdommen i kvardagen.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.