HELSENORGE
NAPOS ledelse og veiledere
- en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)

Om Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) arbeider for bedret diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med porfyrisykdommer. På disse sidene finner du informasjon om alle porfyrisykdommene, rettet mot deg som pasient, pårørende og fagperson. På senteret har vi leger og annet helsepersonell som kan svare på dine spørsmål relatert til porfyrisykdom. Ta gjerne kontakt med oss.

Målsetninger og prioriterte oppgaver Ansatte

Senterråd

Brukermedvirkning

Medlem av Europeisk referansenettverk (ERN)

Årsrapport

About Norwegian Porphyria Centre (NAPOS)

The Norwegian Porphyria Centre NAPOS provides specialist services for health care professionals and their porphyria patients, including on diagnosis, treatment and follow-up, genetic counselling and family testing. 

NAPOS is located at Haukeland University Hospital and is part of the Norwegian National Advisory Unit on Rare Disorders. 

Fant du det du lette etter?
Organisasjonsnummer: NO 999 999 999