HELSENORGE

Biobank Haukeland

Biobank Haukeland er eit samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen. Biobanken har som overordna mål å auke kvaliteten i forskingsprosjekta ved dei to institusjonane, blant anna ved å samle alt biobankmateriale i eitt lokale. Biobank Haukeland er organisert som ei eiga eining i Laboratorieklinikken.
Fann du det du leita etter?