Biobank Haukeland

Biobank Haukeland er eit samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen. Biobanken har som overordna mål å auke kvaliteten i forskingsprosjekta ved dei to institusjonane, blant anna ved å samle alt biobankmateriale i eitt lokale. Biobank Haukeland er organisert som ei eiga eining i Laboratorieklinikken.
Les meir om Biobank Haukeland

Biobank Haukeland

Kontaktinformasjon for Biobanker ved Haukeland universitetssjukehus

Leiar Biobank Haukeland
Ann Cathrine Kroksveen
Telefon: 55 97 19 70 / 92 03 14 13

IKT-medarbeider Biobank Haukeland
Thea Wilhelmine Brodtkorb
Telefon: 97 50 83 12

Spesialrådgjevar ved Seksjon for forskning og innovasjon
Robert Skar
Telefon: 99 22 85 18

Fagleiar ved Seksjon for forskning og innovasjon
Anne Mathilde Henden Kvamme
Telefon: 55 97 07 95

Lurer du på kven du skal kontakte? 
Send en mail til biobank.haukeland@helse-bergen.no så hjelper vi deg.

Kva er ein biobank?

Ein biobank er ei samling av biologisk materiale frå levande og døde personar. Materialet kan til dømes vere blod, vev, celler eller heile organ. Det finst fleire ulike biobankar, blant anna forskingsbiobankar, diagnostiske biobankar og behandlingsbiobankar. På Regjeringa si nettside kan du lese meir om kva ein biobank er.

Kvifor har vi biobank?

Biobankar spelar ei sentral rolle i biomedisinsk forsking, då dei blant anna bidreg til auka tilgjengelegheit av biologisk materiale for forsking. Bruken av humant materiale saman med klinisk informasjon er avgjerande for ny kunnskap om sjukdomsårsak, førebygging av sjukdom og utvikling av nye medikament for behandling. I biobankane blir det biologiske materialet tatt vare på over fleire år, slik at det innsamla materialet kan nyttast etter kvart som kunnskapen om sjukdommar aukar og nye metodar blir utvikla.

Er du forskar?

Biobank Haukeland tilbyr leige uavhengig av om du er tilsett ved Haukeland universitetssjukehus eller Universitetet i Bergen. Biobanken vil ha lagringsfasilitet med automatiske fryselager i Marie Joys’ Hus på Haukeland. I Biobank Haukeland vil materialet frå biobankar som tidlegare var lokalisert ulike stader i sjukehuset bli samla éin stad. Eksterne biobankar kan også lagre i Biobank Haukeland; det vil då bli inngått eigne avtalar.

Biobank Haukeland vil tilby ein støttefunksjon for biobanking, der det kan bestillast prøvetaking, prøvebehandling, alikvotering, ulike analysar og lagring av prøvane i dei automatiske fryselagera. Det automatiske anlegget er planlagt å vere i drift frå hausten 2017, og har ein kapasitet på om lag 2,5 millionar biobankrøyr.

Skal du delta i eit forskingsprosjekt?

Dei fleste prøvane i ein biobank vert brukt i store forskingsprosjekt ved sjukehus eller universitet. For at det humane materialet skal kunne brukast må deltakarane gje sitt samtykke. I tillegg må forskingsprosjektet godkjennast av ein regional etikk komité (REK). Prøvane vert lagra utan personopplysningar og er merka med ein barkode som knyter prøven til deltakaren. I ein biobank er dei etiske retningslinjene svært sentrale og deltakarane kan alltid trekkja tilbake samtykket sitt frå prosjektet. Alle medarbeidarar har teieplikt.

Prisar for lagring

Her kan du sjå alle prisar for lagring av forskingsprøvar i biobanken

Nyttige lenker

Regional etikk komité (REK)Helseforskingslova

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Nedre underetasje (U2)
Telefon
55 97 19 70 / 920 31 413
E-post
Marie Joys' hus
Besøksadresse
Jonas Lies vei 81(Kart)
Telefon
Sentralbord - 55 97 50 00 (døgnope)

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Flybussen mellom Flesland og Haukeland Universitetssjukehus er innstilt i jul og romjul (kjører til og med 21.des).
Oppstart etter nyttår blir 2.januar 2019.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.