Regionalt legemiddel informasjonssenter RELIS

Arbeidar du som helsepersonell i Helseregion Vest, er det oss du skal kontakte dersom du har spørsmål om legemiddel eller skal melde biverknadar. Vi kjem gjerne og informerer på din arbeidsplass om kva RELIS er og om biverknadsarbeidet, til dømes som del av ei internundervising. Vi tar òg andre undervisingsoppdrag etter avtale.

Les meir om Regionalt legemiddel informasjonssenter RELIS

Regionalt legemiddel informasjonssenter RELIS

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
RELIS Vest held til i 9. etasje i Laboratoriebygget ved Haukeland universitetssjukehus.
Telefon
55 97 53 60
måndag - fredag 08.00-16.00
E-post
Postadresse

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
RELIS Vest
Postboks 1400
5021 Bergen

Laboratoriebygget
Besøksadresse
Laboratoriebygget på Haukeland(Kart)
Fann du det du leita etter?