HELSENORGE

Regionalt legemiddel informasjonssenter RELIS

Arbeidar du som helsepersonell i Helseregion Vest, er det oss du skal kontakte dersom du har spørsmål om legemiddel eller skal melde biverknadar. Vi kjem gjerne og informerer på din arbeidsplass om kva RELIS er og om biverknadsarbeidet, til dømes som del av ei internundervising. Vi tar òg andre undervisingsoppdrag etter avtale.

Fann du det du leita etter?