Rutinar for postsending av biologisk materiale

Sending av prøver

Nasjonal transportavtale med posten er inngått for å ivareta sending av biologisk materiale. Biologisk materiale blir sendt som ekspress over natt. Bestill konvoluttar m/fraktetikett før sending.

​​​​​Konvolutt og fraktetikett for sending​

Rekvirentar som sender prøver til laboratorieavdelingene på Haukeland universitetssjukehus kan bestille konvoluttar med tilhøyrande fraktetikettar på www.analyseoversikten.no​

Bruk av fraktetikett og sending

  • ​​​Fraktetikett som skal nyttast ved sending måndag t.o.m torsdag (F1) er gyldig 12 månader frå utskrifts-/bestillingsdato.
  • Fraktetikett som skal nyttast ved sending fredag (FL1) er gyldig kun 3 månader frå utskrifts-/bestillingsdato
Ulike fraktetiketter
​Sending MÅNDAG til og med TORSDAG: ​Merka med F1 på fraktetiketten
Sending FREDAG: Merka med FL1 på fraktetiketten
skjermbilde fraktetikett merket med F1
skjermbilde fraktetikett merket med FL1
Fraktetikett klistrast på konvolutt før levering til næraste poststad (sjå innleveringsfrist på næraste post i butikk: www.posten.no/kart). Ver merksam på å nytte rett etikett!

Pakking av prøver

  • ​​Alle prøver må ha eigen transporthylse før dei blir lagt i konvolutten. 
  • Alle prøver til dei ulike laboratoria på Haukeland skal sendast i same konvolutt.

​For mange prøver til ein konvolutt?

​​​​Fleire konvoluttar som er festa saman (inntil 4 Kg), kan ha ein og same fraktetikett. Teip konvoluttane godt saman og fest fraktetikett på øvste konvolutt.

Konvolutter tapet sammen. Foto

Ver merksam på at brun prefrankert konvolutt (sjå bilde under) ikkje kan nyttast til biologisk materiale med kort holdbarheit. Transporttida blir for lang og prøvematerialet for gammalt.

Ferdig frankert konvolutt. Foto

Har du spørsmål om sending av prøver? ​

Ansvarlig avdeling: Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi
Kontaktpersoner: Hege Lid / Kristin Haagensen
Telefon: 55 97 31 04 / 55 97 78 81 eller mobil 954 22 394
Fann du det du leita etter?