Sending av prøver

Rekvirentar som ikkje kan nytte hentetenesta vår, må sende prøvar i posten.

​Prøvetakingsrøyra må leggjast i ei eiga transporthylse som vernar mot støyt, slik at dei ikkje blir knuste. Både transporthylsa og rekvisisjonen skal leggjast i eigna konvoluttar.


Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap stiller krav til transport av biologisk materiale. Sendinga skal vere merkt med UN 3373, biologisk stoff, kategori B.


Prøvar som skal sendast i posten, må leverast på eit postkontor eller i Post i Butikk, ikkje i utandørs postkasse. Ver merksam på forseinkingar i postgangen i samband med helgedagar.
Laboratoria ved Haukeland universitetssjukehus tilbyr:

  • Ferdig frankerte konvoluttar (for maksimalt 350 g).
  • Konvoluttane kan ta inntil ti transporthylser og rekvisisjonar.
  • Konvoluttane er forskriftsmessig merkte.


Krav til rekvirenten:

  • Prøvetakingsrøyra og rekvisisjonane må vere forsvarleg merkte.
  • Kryss av for rett laboratorium. Set berre eitt kryss per konvolutt.
  • Konvolutten skal merkjast med namnet og adressa til avsendaren.

Konvolutt


Alt nødvendig materiell som prøvetakingsrøyr, transporthylser, og konvoluttar kan bestillast frå Analyseoversikten.