Rutinar for postsending av biologisk materiale frå 1. januar 2018

Sending av prøver

Nasjonal transportavtale med posten er inngått for å ivareta sending av biologisk materiale. Frå 1. januar må biologisk materiale bli sendt som ekspress over natt. Bestill konvoluttar m/fraktetikett før sending.

Brune prefankerte konvoluttar må ikkje bli brukt til biologisk materiale med kort haldbarheit.

Transporttida blir for lang og prøvematerialet for gammalt.

Konvolutt_Biologisk stoff, kategori B_UN3373 red.jpg

​​

Rekvirentar som sender prøver til Haukeland universitetssjukehus må snarast mogleg:

  • Bestille nye konvoluttar med tilhøyrande fraktetikettar på www.analyseoversikten.no 
  • Fraktetikettar er gyldig 6 månader frå utskriftsdato/bestilling.


Merk at det er 2 ulike fraktetikettar: 

Sending MÅNDAG til og med TORSDAG
er merka med F1 på fraktetiketten:
Sending FREDAG
er merka med FL1 på fraktetiketten:

Mandag tom. torsdag merka F1

Fredag merka FL1

Fraktetikettar skal klistrast på konvolutt før levering til næraste poststad (sjå frist for innlevering på næraste postmottak: www.Posten.no/kart).

Dei nye konvoluttane rommar fleire prøvar enn tidligare. 
Alle prøver må ha transporthylse før dei blir lagt i konvolutten. 
Avføringsprøvar skal i tillegg bli lagt i lukka plastpose (bestill frå www.analyseoversikten.no).
Alle prøver til dei ulike laboratoria på Haukeland skal sendast i same konvolutt/ pakke.  
 

Fleire konvoluttar som er festa saman (inntil 4 Kg), kan ha ein og same fraktetikett:

samleetikett   

 

Ansvarlig avdeling: Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi
Kontaktpersoner: Hege Lid / Kristin Haagensen
Telefon: 55 97 31 04/ 55 97 78 81 eller mobil 954 22 394
Epost: hege.lid@helse-bergen.nokristin.haagensen@helse-bergen.no

 

Fann du det du leita etter?