Sending av prøver

Rekvirentar som ikkje kan nytte hentetenesta vår, må sende prøvar i posten.

​Prøvetakingsrøyra må leggjast i ei eiga transporthylse som vernar mot støyt, slik at dei ikkje blir knuste. Både transporthylsa og rekvisisjonen skal leggjast i eigna konvoluttar.


Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap stiller krav til transport av biologisk materiale. Sendinga skal vere merkt med UN 3373, biologisk stoff, kategori B.


Prøvar som skal sendast i posten, må leverast på eit postkontor eller i Post i Butikk, ikkje i utandørs postkasse. Ver merksam på forseinkingar i postgangen i samband med helgedagar.
Laboratoria ved Haukeland universitetssjukehus tilbyr:

  • Ferdig frankerte konvoluttar (for maksimalt 350 g).
  • Konvoluttane kan ta inntil ti transporthylser og rekvisisjonar.
  • Konvoluttane er forskriftsmessig merkte.


Krav til rekvirenten:

  • Prøvetakingsrøyra og rekvisisjonane må vere forsvarleg merkte.
  • Kryss av for rett laboratorium. Set berre eitt kryss per konvolutt.
  • Konvolutten skal merkjast med namnet og adressa til avsendaren.

Konvolutt


Alt nødvendig materiell som prøvetakingsrøyr, transporthylser, og konvoluttar kan bestillast frå Analyseoversikten.


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.