Sending av prøver

Nye rutinar for postsending av biologisk material frå 1. januar 2018

Ny nasjonal transportavtale med posten er inngått for å ivareta sending av biologisk materiale. Frå 1. januar må biologisk materiale bli sendt som ekspress over natt. Bestill konvoluttar m/fraktetikett før sending.

​​Brune prefankerte konvoluttar må ikkje bli brukt etter nyttår. Transporttida blir for lang og prøvematerialet for gammalt.

brun konvolutt

Rekvirentar som sender prøver til Haukeland universitetssjukehus må snarast mogleg: 
  • Bestille nye konvoluttar med tilhøyrande fraktetikettar på www.analyseoversikten.no
  • Fraktetikettar er gyldig 6 månader frå utskriftsdato/bestilling.


Merk at det er 2 ulike fraktetikettar: 

Sending MÅNDAG til og med TORSDAG er merka med F1 på fraktetiketten:

Sending FREDAG er merka med FL1 på fraktetiketten:


Fraktetikettar skal klistrast på konvolutt før levering til næraste poststad (sjå frist for innlevering på næraste postmottak: www.Posten.no/kart).

Dei nye konvoluttane rommar fleire prøvar enn tidligare. 
Alle prøver må ha transporthylse før dei blir lagt i konvolutten. 
Avføringsprøvar skal i tillegg bli lagt i lukka plastpose (bestill frå www.analyseoversikten.no).
Alle prøver til dei ulike laboratoria på Haukeland skal sendast i same konvolutt/ pakke.  
 

Fleire konvoluttar som er festa saman (inntil 4 Kg),
kan ha ein og same fraktetikett:

samleetikett   

Ansvarlig avdeling: Laboratorium for klinisk biokjemi
Kontaktpersoner: Hege Lid/ Merethe Nygård
Telefon: 55 97 31 04/ 55 97 78 81 eller mobil 954 22 394
Epost: hege.lid@helse-bergen.no/ merethe.nygard@helse-bergen.no

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.