Fagleg rettleiing

Bruk og tolking av laboratorieanalysar

Kliniske problemstillingar og diagnostikk

Allergihttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/fagleg-rettleiing/allergiAllergiFor oversikt over allergianalyser utover allergenspesifikk IgE, sjå www.analyseoversikten.no27.06.2016 22:00:00
Anafylaksihttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/fagleg-rettleiing/anafylaksiAnafylaksiIndikasjon: Tilleggsutgreiing ved mistanke om anafylaksi28.06.2016 12:52:12
Analysar av vitamin B12, folat, homocystein og methylmalonsyrehttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/fagleg-rettleiing/analysar-av-vitamin-b12-folat-homocystein-og-methylmalonsyreAnalysar av vitamin B12, folat, homocystein og methylmalonsyreVitamin B12 og folat er vassløyselege vitamin som kan målast i serum. I tillegg kan ein monitorere den intracellulære funksjonen deira ved å måle metabolske markørar i blodet.28.06.2016 12:52:25
Antifosfolipidsyndromhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/fagleg-rettleiing/antifosfolipidsyndromAntifosfolipidsyndromAntifosfolipidsyndrom er ein tilstand med auka risiko for recidiv av kliniske hendingar som venøse og/eller arterielle tromboser og/eller visse svangerskapskomplikasjoner. Diagnostisering av antifosfolipidsyndrom kan føre til endra behandli...28.06.2016 12:52:38
Antikoagulantia/vurdering av antikoagulasjonsgradhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/fagleg-rettleiing/antikoagulantiavurdering-av-antikoagulasjonsgradAntikoagulantia/vurdering av antikoagulasjonsgradMonitorering av antikoagulant effekt for å styre behandlinga er heilt nødvendig for warfarin (INR) og ufraksjonert heparin (APTT) på grunn av stor  variasjon i dosebehovet både mellom personer og innan ein person over tid (pga endring...28.06.2016 12:52:52
Blodutstryk frå primærhelsetenestahttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/fagleg-rettleiing/blodutstryk-fra-primerhelsetenestaBlodutstryk frå primærhelsetenestaHovedindikasjon for å rekvirere blodutstryk er mistanke om leukemi etter klinisk evaluering eller ut frå svar på tidlegare laboratorietestar.28.06.2016 12:53:04
Blødingstendenshttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/fagleg-rettleiing/blodingstendensBlødingstendensUtgreiing av blødingstendens er ei orienterande undersøking (APTT, INR, Fibrinogen, trombocytter) som alltid bør gjerast initialt ved ei slik utgreiing for å få ein indikasjon på korleis ein bør utrede pasienten vidare. 28.06.2016 12:53:18
Disseminert intravaskulær koagulasjon DIChttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/fagleg-rettleiing/disseminert-intravaskuler-koagulasjon-dicDisseminert intravaskulær koagulasjon DICDisseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) er ein akutt tilstand der det vert danna multiple intravaskulære mikrotrombar, og etter kvart kan det oppstå alvorleg bløding.27.06.2016 22:00:00
Forgiftingar med lege- og rusmidlarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/fagleg-rettleiing/forgiftingar-med-lege-og-rusmidlarForgiftingar med lege- og rusmidlarVed mistanke om forgifting kan analyse av mistenkte stoff i blod vere avgjerande ved utgreiinga, for val av behandling og for monitorering av det kliniske forløpet under behandlinga. Avdelinga tilbyr analyse av enkelte lege- og rusmidlar, s...28.06.2016 12:53:47
Hemoglobinopatiar og talassemihttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/fagleg-rettleiing/hemoglobinopatiar-og-talassemiHemoglobinopatiar og talassemiHemoglobinopatiutgreiing er primært indisert ved funn av låg MCV og MCH eller hemolytisk anemi hos pasientar av ikkje-nordeuropeisk etnisitet der andre årsaker er utelukka. Basert på kliniske opplysningar om etnisitet, kjend hemoglobinopati...28.06.2016 12:54:00
Hemokromatose og jernoverskothttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/fagleg-rettleiing/hemokromatose-og-jernoverskotHemokromatose og jernoverskotHemokromatose er ein arveleg tilstand som fører til auka absorpsjon av jern frå tarmen og jernoverskot. Etter ein lang preklinisk fase kan jernoverskotet gi sjukdom i lever, endokrine organ og leddkapslar. Diagnosen krev påvising av eit sta...29.06.2016 12:40:02
Legemiddelanalysar i serum/blodhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/fagleg-rettleiing/legemiddelanalysar-i-serumblodLegemiddelanalysar i serum/blodAvdelinga tilbyr analyse av ei lang rekke legemiddel i blod (oftast i serum), mellom anna antidepressiva, antiepileptika, antipsykotika, benzodiazepin, og immunosuppressiva. Serumkonsentrasjonsmåling kan vere nyttig for å vurdere mellom ann...28.06.2016 12:54:12
Legemiddelbiverknaderhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/fagleg-rettleiing/legemiddelbiverknaderLegemiddelbiverknaderDebut og forløp av ein uønskt reaksjon på eit legemiddel, respons på seponering eller reintroduksjon, haldepunkt i litteraturen og tidsrelasjon (reaksjon kjem etter start av legemiddelbehandling) er vesentlege for å mistenkje ein legemiddelbiverknad.28.06.2016 12:54:25
Myelomatosehttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/fagleg-rettleiing/myelomatoseMyelomatoseMyelomatose er ein malign sjukdom med klonal ekspansjon av plasmaceller og der ein har produksjon av monoklonalt immunoglobulin i serum eller urin. I tillegg endeorganskade som anemi/beinmargsvikt, nyresvikt og skjelettdestruksjoner. Føremå...28.06.2016 12:54:53
Nyrefunksjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/fagleg-rettleiing/nyrefunksjonNyrefunksjonBlant dei ulike nyrefunksjonane er det fastsetjing av GFR og måling av urin albumin eller protein som har størst utgreiings- og oppfølgingsverdi.28.06.2016 12:55:14
Porfyriutgreiinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/fagleg-rettleiing/porfyriutgreiingPorfyriutgreiingPorfyri er fellesnemning på ei gruppe sjeldne, arvelege sjukdommar. Nokre av porfyri-sjukdomane gir såkalla akutte anfall, mens andre gir hudsymptom på lysutsatte område. For adekvat utgreiing og diagnostikk må kliniske opplysningar sendast...28.06.2016 12:55:33
Rusmiddelanalysar i urinhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/fagleg-rettleiing/rusmiddelanalysar-i-urinRusmiddelanalysar i urinLKB tilbyr analyse av ei rekke rusmiddel, oftast i urin. Ein kan velge mellom to ulike analysetypar, screening og spesifikk analyse, med ulike bruksområde og ulik svartid. Ved behov kan ein kontakte klinisk farmakolog for tolking av resultata.28.06.2016 12:55:49
Spormetallmangel og forgiftninghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/fagleg-rettleiing/spormetallmangel-og-forgiftningSpormetallmangel og forgiftningSpormetaller er grunnstoffer som er til stede i organismen i svært lave konsentrasjoner.28.06.2016 12:56:07
Trombosetendenshttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/fagleg-rettleiing/trombosetendensTrombosetendensUtgreiing av auka risiko for trombose berre skal rekvirerast dersom resultatet kan få konsekvensar for vidare behandling av pasienten. I hovudsak er det pasientar som har hatt ei klinisk hending som kan ha nytte av denne utgreiinga, men i e...28.06.2016 12:56:22
Utgreiing av myeloproliferative neoplasiar (MPN) https://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/fagleg-rettleiing/utgreiing-av-myeloproliferative-neoplasiar-mpnUtgreiing av myeloproliferative neoplasiar (MPN) 28.06.2016 12:56:36

Fann du det du leita etter?