Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)

- en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Om Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) arbeider for bedret diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med porfyrisykdommer. På disse sidene finner du informasjon om alle porfyrisykdommene, rettet mot deg som pasient, pårørende og fagperson. På senteret har vi leger og annet helsepersonell som kan svare på dine spørsmål relatert til porfyrisykdom. Ta gjerne kontakt med oss.

Målsetninger og prioriterte oppgaver Ansatte SenterrådBrukermedvirkning

Årsrapport for NAPOS

 • Kvinne
  03.08.2020
  Ny pasientforening for deg med en porfyrisykdom

  «Landsforening for Porfyri» heter den nyoppstartede pasientforeningen for personer med en porfyrisykdom og deres pårørende. Har du lyst til å være med?

 • Illustrasjon av Europa, pasienter og leger
  26.05.2020
  Europeisk undersøkelse ønsker deltagere

  Hva er behovet for ulike sosial- eller trygdeytelser for personer som lever med en sjelden metabolsk sykdom i Europa? Du som har en porfyrisykdom kan delta ved å fylle inn et elektronisk spørreskjema. Svarfrist 7. juni 2020.

 • 12.05.2020
  Til deg som ikke har sendt inn spørreskjema i år

  Ditt bidrag er viktig fordi dine erfaringer kan gi økt kunnskap om din sjeldne diagnose. Norsk porfyriregister ønsker opplysninger om hvordan du opplever sykdommen, og hvordan dine behandlere følger deg opp.

 • Quality of life
  29.04.2020
  Ny studie om symptomer og livskvalitet ved PCT

  En ny studie fra NAPOS har undersøkt symptomer og livskvalitet hos personer med porphyria cutanea tarda (PCT). Resultatene viser at å ha flere PCT-relaterte symptomer og det å ikke ha startet behandling, er forbundet med lavere livskvalitet.

 • Lege noterer
  01.04.2020
  Personer med PCT kan behandles med Plaqueniltabletter

  Plaqueniltabletter kan være et godt behandlingsalternativ til blodtapping ved PCT. Enkelte legemidler rasjoneres som følge av koronapandemien (covid-19), og Plaquenil er nå bare tilgjengelig på blå resept.

 • Sprøyte som trekker inn medisin fra en ampull
  25.03.2020
  Nytt legemiddel for akutt porfyrisykdom – avventer vurdering av kostnadseffektivitet

  Et nytt legemiddel, GIVLAARI som er vist å redusere antall akutte porfyrianfall fikk nylig medisinsk godkjennelse i Europa. For at norske pasienter kan ta dette i bruk, må legemidlet først godkjennes av Beslutningsforum.

 • 13.03.2020
  Kontakt NAPOS på e-post

  Grunnet koronasituasjonen som hele landet står ovenfor, vil vi ha redusert kapasitet på telefonen. Hvis du har generelle spørsmål om porfyri oppfordrer vi deg til å ta kontakt på e-post. Spørsmål som innebærer sensitiv informasjon må fremde...

 • Illustrasjon av koronavirus
  13.03.2020
  Porfyrisykdom og koronavirus

  Personer som har eller er disponert for porfyrisykdom, skal følge helsemyndighetenes råd og anbefalinger om koronavirus slik som alle andre. Du som har eller er genetisk disponert for akutt porfyrisykdom (AIP, PV og HCP), må informere helse...

 • Blodceller
  12.03.2020
  Jernmangel ved EPP

  Hos personer med erytropoietisk protoporfyri (EPP) viser laboratorietester ofte funn som tyder på jernmangel. Retningslinjer for hvordan dette skal utredes og behandles er nå publisert.

 • Personer som hører på en foreleser
  24.02.2020
  Lær mer om sykdommen – gå på kurs

  Har du PCT, AIP, PV, HCP eller EPP? Kom på kurs og lær mer om din egen diagnose. Kursene er gratis å delta på. I nyhetssaken finner du de aktuelle kursdatoene, noter gjerne datoene i kalenderen allerede nå.

 • Sjeldendag-plakat
  11.02.2020
  Få med deg Sjeldendag-konferansen via streaming

  I år er det skuddår. Denne dagen er også den internasjonale Sjeldendagen og den markeres over store deler av landet. Sjeldendag-konferansen avholdes 28. februar, og da kan du få med deg mange gode foredrag via streaming. 

 • 24.01.2020
  AIP, PV og HCP etter fylte 50 år: Husk billedundersøkelse av lever

  Resultater fra Norsk porfyriregister viser at for få får utført billedundersøkelse av lever i henhold til retningslinjer

 • Carl og veiledere ph.d.
  09.01.2020
  Ny doktorgrad: Langtidskonsekvenser av å leve med en porfyrisykdom

  Carl Baravelli fra NAPOS disputerte 10. desember for sin ph.d.-grad der han har forsket på langtidskonsekvensene av å ha PCT eller en av de akutte porfyrisykdommene AIP, PV eller HCP.

 • 09.01.2020
  Har du mottatt post fra oss?

  De årlige registerpakkene er nå sendt ut til alle deltagere i Norsk porfyriregister.

 • Post i butikk
  06.01.2020
  Bruk Postens «Ekspress over natt» til sending av porfyriprøver

  Alle porfyriprøver skal nå sendes med Postens «Ekspress over natt» for å sikre at prøvene ikke påvirkes av for lang transporttid.

 • Lege med skrift i hånden
  28.11.2019
  Givosiran godkjent som nytt legemiddel i USA

  Givosiran er et nytt legemiddel som har vist lovende behandlingsresultat hos pasienter med hyppige og gjentatte porfyrianfall. Legemiddelet er nå godkjent i Food and Drug Administration (FDA) i USA og vi er dermed et skritt nærmere en godkj...

 • Person i sykehusseng
  11.11.2019
  Ny forskning på sykdomsbyrde hos dem som er aller mest plaget av akutt porfyrisykdom

  NAPOS har deltatt i en nylig publisert internasjonal forskningsstudie kalt EXPLORE. EXPLORE studien viser at personer med gjentatte og hyppige porfyrianfall opplever kroniske plager, redusert livskvalitet og et stort behov for behandling og...

 • 11.11.2019
  Ønsker deltagere til forskningsstudie

  Har du AIP, PV eller HCP og har lyst til å delta i en forskningsstudie?

 • Personer danner pil
  21.10.2019
  Din erfaring og din mening er viktig

  Din erfaringer som pasient og dine tilbakemeldinger til oss som helsetjeneste kan bidra til å gjøre behandling og oppfølging bedre for alle med din diagnose. Har du tanker om hva som kunne vært gjort bedre eller annerledes i din behandling...

 • Folk i ring
  15.10.2019
  Norsk porfyriforening (NPF) er nedlagt

  Norsk porfyriforening (NFP) har i flere tiår engasjert seg for å hjelpe personer med ulike porfyrisykdommer. I august ble denne pasientforeningen lagt ned. 

 • Pipettering
  15.10.2019
  Prosjekt: Biotek2021

  NAPOS deltar i et større forskningsprosjekt som ser på muligheten for å bruke såkalte chaperoner som et fremtidig legemiddel for akutt intermitterende porfyri (AIP) 

 • Sunn livsstil
  09.10.2019
  Ny artikkel om forebygging og AIP

  Informasjon som gis til personer med AIP har ofte hovedfokus på hva man kan gjøre for å unngå sykdom, men er personer med AIP selv opptatt av forebygging?

 • 27.09.2019
  Nye resultat fra Norsk porfyriregister

  Mandag 30.september publiseres nye resultater fra Norsk porfyriregister. Utvalgte resultat fra registeret, sammen med resultater fra 50 andre nasjonale medisinske kvalitetsregistre, offentligjøres på nettsiden www.kvalitetsregistre.no.

 • Mageregion og lever
  20.06.2019
  Ny studie har undersøkt risiko for kreft og tidlig død hos personer med PCT

  En ny studie fra NAPOS støtter tidligere funn om at PCT gir økt risiko for leverkreft, men risikoen er svært lav, og en PCT diagnose alene gir ikke grunn til årlig leverundersøkelse. 

 • Reflectant Sun Screen
  17.06.2019
  Slik får du tak i spesialsolkrem

  Reflectant Sun Screen er en solkrem som er spesialutviklet for EPP og kan skrives ut på resept av fastleger. For å få den dekket på blå resept er det nødvendig med søknad fra spesialist.

 • Tildekket kvinne jobber i hagen
  14.06.2019
  Masteroppgave om å leve med EPP

  Genetisk veileder Siren Kvamme har skrevet en masteroppgave med tittel «Å leve med erytropoietisk protoporfyri (EPP)». Prosjektet ble utformet og deltakere rekruttert i samarbeid med NAPOS.

 • 14.06.2019
  Følger du opp pasienter med EPP?

  Har du en eller flere pasienter med EPP og skulle ønske du visste mer om diagnosen? På Sjelden.no finner du nå et videoforedrag om EPP. Overlege ved NAPOS, Aasne Aarsand gir her en grundig innføring i sykdommen EPP. 

 • 03.06.2019
  Overlege på NAPOS fikk europeisk pris

  Overlege Aasne K. Aarsand fikk forrige uke utdelt en prestisjetung pris for artikkelen The Biological Variation Data Critical Appraisal Checklist: A Standard for Evaluating Studies on Biological Variation.

 • Piller i hånden
  27.05.2019
  Effektive legemidler ved Hepatitt C og PCT

  De senere årene har det kommet en rekke nye legemidler som svært effektivt kurerer infeksjon med hepatitt C virus (HCV). Flere studier viser at dette også fører til rask bedring av porfyrisymptomer hos pasienter som har utviklet PCT som føl...

 • Fylle ut skjema
  10.05.2019
  Har du husket å sende inn spørreskjema i år?

  Ditt bidrag er viktig fordi dine erfaringer kan gi økt kunnskap om din sjeldne diagnose. Norsk porfyriregister ønsker opplysninger om hvordan du opplever sykdommen, og hvordan dine behandlere følger deg opp.

 • Personer på stasjonsbasert læring
  25.04.2019
  Referat fra pasientkurs (EPP og HEP)

  "Det beste med kurset var å få snakke med andre og utveksle erfaringer, tips og triks". "Det har også vært veldig fint at det denne gangen har har vært større fokus på det å leve med EPP i forskjellige stadier av livet." 

 • Legemidler på bord
  13.03.2019
  Givosiran: gode resultater fra fase 3-utprøving

  Legemiddelfirmaet Alnylam rapporterer i en pressemelding at 6-måneders resultater for utprøving av det nye og banebrytende legemiddelet givosiran foreligger.

 • Forsker med legemiddel i hånden
  19.02.2019
  Lovende resultater for givosiran

  Givosiran er et legemiddel under utvikling som har som mål å forhindre anfall og redusere symptomer hos pasienter som har hyppige anfall av akutt porfyrisykdom. Fase-1 studien er nå publisert i New England Journal of Medicine.

 • Tommel ned
  31.01.2019
  Nei til Scenesse

  Helseforetakene ønsker ikke å dekke kostnadene til legemiddelet Scenesse. Norske pasienter med EPP får dermed ikke ta i bruk dette legemiddelet som er det første i sitt slag for denne pasientgruppen. 

 • 30.01.2019
  Har du fått registrert akutt porfyrisykdom i din kjernejournal?

  NAPOS anbefaler deg med akutt porfyrisykdom (AIP, PV eller HCP), eller som er genetisk disponert for akutt porfyrisykdom (påvist gjennom prediktiv test), å få registrert kritisk informasjon om sykdommen i din kjernejournal.

 • Vannkran
  14.01.2019
  Nytt legemiddel til akutt porfyrisykdom under utprøving

  Givosiran er et legemiddel som skal forhindre anfall og redusere symptomer ved gjentatte anfall av akutt porfyrisykdom (AIP, PV og HCP). Medikamentet er fremdeles under utprøving, men har vist lovende resultater og er nå i siste fasen av testing.

 • 11.01.2019
  Vil du være med å påvirke NAPOS sin fremtid?

  NAPOS er i gang med å utarbeide en strategiplan for hva senteret skal fokusere på de neste fem årene. Vi ønsker derfor innspill fra både brukere og helsepersonell om hva dere ønsker NAPOS skal fokusere på og hvilke tjenester vi bør tilby/videreutvikle.

 • Lege og spørsmålstegn
  04.01.2019
  Hva feiler det deg?

  I serien «Hva feiler det deg?» på NRK fikk deltagerne nylig bryne seg på en porfyrisykdom. Tror du de klarte det? Her kan du finne lenke til programmet og et intervju med kvinnen som har denne sjeldne porfyrisykdommen.

 • sykepleier og pasient
  17.12.2018
  Resultater fra Norsk porfyriregister – husk å gå til årlig kontroll

  Årets resultater fra Norsk porfyriregister er publisert på www.kvalitetsregistre.no. Resultatene viser blant annet at 4 av 10 ikke går til årlig kontroll for porfyrisykdommen. Det er mange grunner til at årlig kontroll er viktig.

 • foredragsholder
  13.12.2018
  Referat fra pasientkurs PCT

  Årets pasientkurs hadde et sterkt fokus på behandling og oppfølging. I denne nyhetssaken finner du lenke til de fleste foredragene og litt om hva deltagerne synes om kurset.

 • sykepleier tar ultralyd av pasient
  03.12.2018
  Nye retningslinjer for ultralyd lever ved AIP, PV og HCP

  En ny studie fra NAPOS bekrefter økt risiko for primær leverkreft hos personer med AIP, PV og HCP over 50 år. Anbefalinger for overvåkning av lever er nå endret fra en til to ganger i året.

 • Europa på globus
  13.11.2018
  Sverre Sandberg nyvalgt president i EPNET

  Europeisk porfyrinettverk (EPNET) har som mål å promotere forskning innen porfyrisykdommer, øke kunnskapen om porfyrisykdommer og jobbe for å få til best mulig diagnostikk og behandling av pasienter. NAPOS gratulerer Sverre Sandberg med det...

 • Hender med blemmer
  21.09.2018
  PCT: Tilbakefall med skjør hud og blemmer

  En nylig publisert studie har sett på hvor mange personer med PCT som får nye episoder med hudsymptomer etter at de er ferdigbehandlet.

 • Knokler med benskjørhet
  10.09.2018
  EPP: Høy forekomst av benskjørhet

  En nederlandsk studie viser at forekomsten av benskjørhet hos personer med EPP er høyere enn hos befolkningen ellers.

 • Leger som snakker sammen
  22.06.2018
  Videoforedrag om sykehusbehandling av akutte anfall

  NAPOS har publisert et videoforedrag for helsepersonell som omhandler sykehusbehandling ved anfall hos personer med akutt intermitterende porfyri (AIP).

 • Lege klør seg i hodet
  21.06.2018
  E-læringskurs om sjeldne sykdommer

  Et nytt e-læringskurs for fagpersoner og tjenesteytere med behov for kunnskap om sjeldne sykdommer er nå utviklet og finnes på Sjelden.no.

 • Skygge av gutt i solnedgang
  21.06.2018
  En ny mekanisme som kan gi EPP er oppdaget

  Hittil har to mekanismer som forårsaker EPP vært kjent. Nå er en tredje mekanisme beskrevet i en familie i Frankrike.

 • 19.06.2018
  MetabERN hva er det - og hva vil jeg det skal være?

  Vi inviterer alle pasienter med porfyrisykdom, og deres pårørende, til å delta i en spørreundersøkelse om det Europeiske referansenettverk for sjeldne metabolske sykdommer (MetabERN).

 • alfakrøll med hengelås
  27.04.2018
  Personvernerklæring

  Personvernerklæringen handler om hvordan NAPOS behandler personopplysninger som oppgis i forbindelse med abonnement på nyhetsvarsel.

 • Prøvetakingsutstyr
  20.03.2018
  Mangler din behandler utstyr til forsendelse?

  Din behandler kan nå bestille utstyr til prøvetaking og forsendelse gratis på www.analyseoversikten.no.

Fann du det du leita etter?