Psykisk helsevern

Psykisk helse angår alle. Nesten halvparten av oss vil i løpet av livet oppleve lettare eller tyngre psykiske lidingar. Divisjon psykisk helsevern skal tilby utgreiing, behandling og rehabilitering til barn, unge og vaksne som blir tilvist til ein av våre sju klinikkar. 
Les meir om Psykisk helsevern

Psykisk helsevern

Kontakt

Oppmøtestad

Divisjonsleiinga i Psykisk helsevern held til i Barne- og ungdomssjukehuset, Blokk 1, 5. etasje. 

   Logg inn for å endre time

Telefon
55975000
Barne- og ungdomssjukehuset
Besøksadresse
Haukelandsbakken 15(Google maps)
5021 Bergen
Telefon
55975000

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Flybussen mellom Flesland og Haukeland Universitetssjukehus er innstilt i jul og romjul (kjører til og med 21.des).
Oppstart etter nyttår blir 2.januar 2019.

Parkering

​​Parkering for pasientar og pårørande i Sandviken er den store parkeringsplassen foran sjukehusbygningane.  

Prisar
Kl. 08.00-17.00 Kr 10,- per påbegynte 20 minutt. Maks kr 210,- per døgn
Kl. 17.00-21.00 Kr 10,- per påbegynte 30 minutt
Kl. 21.00-08.00 Kr 5,- per påbegynte time. Maks kr 40,- per natt

Dr. Martens
Besøkande til avdelingar som held til i bygget Dr. Martens kan få parkeringsoblat for den tida de skal besøke nokon. Ta kontakt med tilsette på avdelinga de skal besøke for å få dette.


 

Parkering Barne- og ungdomssjukehuset

​Det er innkøyring til Barne- og ungdomssjukehuset frå Haukelandsbakken, nord for Sentralblokka. Det er tre handikap-parkeringsplassar ved Barne- og ungdomssjukehuset.

Andre besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire handikap-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Barne- og ungdomssjukehuset innandørs via tunnelsystemet.

Pasientreiser

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Praktisk informasjon

Stillerom

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er ope for alle. ​

Les meir om stilleromma

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

ADHD hos barnhttps://helse-bergen.no/behandlinger/adhd-hos-barnADHD hos barnAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeEMPTY
Autisme hos barnhttps://helse-bergen.no/behandlinger/autisme-hos-barnAutisme hos barnAAutisme hos barnAutisme hos barnAutisme hos barnAutisme hos barnEMPTY
Depresjon - veileda internettbehandlinghttps://helse-bergen.no/behandlinger/depresjon-veileda-internettbehandlingDepresjon - veileda internettbehandlingDDepresjon - veiledet internettbehandlingDepresjon - veiledet internettbehandlingDepresjon - veiledet internettbehandlingDepresjon - veiledet internettbehandlingEMPTY
Depresjon hos barn og ungehttps://helse-bergen.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-ungeDepresjon hos barn og ungeDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeEMPTY
Depresjon hos voksnehttps://helse-bergen.no/behandlinger/depresjon-hos-voksneDepresjon hos voksneDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneEMPTY
Eksponering med responsprevensjon (ERP)https://helse-bergen.no/behandlinger/eksponering-med-responsprevensjon-erpEksponering med responsprevensjon (ERP)EEksponering med responsprevensjonEksponering med responsprevensjonEksponering med responsprevensjonEksponering med responsprevensjonEMPTY
Elektrokonvulsiv terapihttps://helse-bergen.no/behandlinger/elektrokonvulsiv-terapiElektrokonvulsiv terapiEElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTEMPTY
Kognitiv terapihttps://helse-bergen.no/behandlinger/kognitiv-terapiKognitiv terapiKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiEMPTY
Nevropsykologisk undersøkelse, barnhttps://helse-bergen.no/behandlinger/nevropsykologisk-undersokelse-barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barnEMPTY
Panikk - veileda internettbehandlinghttps://helse-bergen.no/behandlinger/panikk-veileda-internettbehandlingPanikk - veileda internettbehandlingPPanikklidelse - veiledet internettbehandlingPanikklidelse - veiledet internettbehandlingPanikklidelse - veiledet internettbehandlingPanikklidelse - veiledet internettbehandlingEMPTY
Personlighetsforstyrrelser, voksnehttps://helse-bergen.no/behandlinger/personlighetsforstyrrelser-voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePPersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksneEMPTY
Psykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløphttps://helse-bergen.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlopPsykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp[{"Title":"BUP Fana Fusa og Austevoll","Department":"BUP Fana, Fusa og Austevoll|2232d21c-b8c0-40f4-b335-1af97a666778","Locations":"Østre Nesttunvei 20|b2a90433-2798-4616-a586-d9c00f0fcf4c","TitleExtension":" ved BUP Fana, Fusa og Austevoll","LocationQueryString":"?sted=bup-fana-fusa-og-austevoll","FNSPOrganizationNumber":"980841804"},{"Title":"BUP Nordhordland","Department":"BUP Nordhordland|5ce7c94e-d8e1-4e7c-8644-76a14fbcf4f3","Locations":"Kvassnesveien 44, Knarvik|989d4c9f-0fad-4db5-86b0-05e725cdb918","TitleExtension":" ved BUP Nordhordland","LocationQueryString":"?sted=bup-nordhordland","FNSPOrganizationNumber":"980841731"},{"Title":"BUP Sentrum","Department":"BUP Sentrum|accf8fd7-88b2-43e8-85cb-aed171ad768f","Locations":"Østre Murallmenningen 7|c23f4c34-2032-4345-a65f-e44a0b0da594","TitleExtension":" ved BUP Sentrum","LocationQueryString":"?sted=bup-sentrum","FNSPOrganizationNumber":"896707612;980841561"},{"Title":"BUP Voss","Department":"BUP Voss|83ad3eee-ee4e-4044-8bca-e496219a4770","Locations":"Voss|53454f5a-edb4-4072-9d24-3d8317659af9","TitleExtension":" ved BUP Voss","LocationQueryString":"?sted=bup-voss","FNSPOrganizationNumber":"974743272;975326381"},{"Title":"BUP Ytrebygda, Os og Samnanger","Department":"BUP Ytrebygda, Os og Samnanger|a748c087-414d-47ee-b4e8-fd679eccf0d0","Locations":"Østre Nesttunvei 20|b2a90433-2798-4616-a586-d9c00f0fcf4c","TitleExtension":" ved BUP Ytrebygda, Os og Samnanger","LocationQueryString":"?sted=bup-ytrebygda-os-og-samnanger","FNSPOrganizationNumber":"980841804"},{"Title":"BUP Øyane","Department":"BUP Øyane|469db7d7-dbeb-4a07-a1a2-5ad52a451460","Locations":"Blombakkane 75|2d31f7a6-29c2-4cd0-b7e0-1301e2dc4d2d","TitleExtension":" ved BUP Øyane","LocationQueryString":"?sted=bup-oyane","FNSPOrganizationNumber":"976246829;975326357"},{"Title":"BUP Åsane","Department":"BUP Åsane|d8c6f6c8-9c70-4a8f-9667-b234a19a9627","Locations":"Heiane 4B|13f907f6-1c8e-4d35-a0a7-1ade8522499d","TitleExtension":" ved BUP Åsane","LocationQueryString":"?sted=bup-asane","FNSPOrganizationNumber":"975326365"},{"Title":"Klinikk psykisk helsevern for barn og unge","Department":"Psykisk helsevern for barn og unge|24260d9d-d42e-40f0-ae00-1845b2b2b8a8","Locations":"Barne- og ungdomssjukehuset|c0130eb9-c2cc-437b-b542-952034d22172","TitleExtension":" ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge","LocationQueryString":"?sted=klinikk-psykisk-helsevern-for-barn-og-unge","FNSPOrganizationNumber":"974557746;974557746"}]
Psykoselidelser hos barn og ungdomhttps://helse-bergen.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-barn-og-ungdomPsykoselidelser hos barn og ungdomPPsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungeEMPTY
Sosial angst - veileda internettbehandlinghttps://helse-bergen.no/behandlinger/sosial-angst-veileda-internettbehandlingSosial angst - veileda internettbehandlingSSosial angst - veiledet internettbehandlingSosial angst - veiledet internettbehandlingSosial angst - veiledet internettbehandlingSosial angst - veiledet internettbehandlingEMPTY
Tvangslidingar hos vaksnehttps://helse-bergen.no/behandlinger/tvangslidingar-hos-vaksneTvangslidingar hos vaksneTTvangslidingar hos vaksneTvangslidingar hos vaksneTvangslidingar hos vaksneTvangslidingar hos vaksneEMPTY

Aktuelle saker

 • 22.09.2017
  Eit felles løft for all psykosebehandling

  - Eit medikamentfritt behandlingstilbod gjer alliansen mellom behandlar og brukar endå viktigare, seier Randi-Luise Møgster, klinikkdirektør ved Kronstad DPS.

 • 29.06.2017
  Unikt erfaringssamarbeid

  Det nye erfaringspanelet for psykisk helse og rus er opptekne av å gå føre og vise at rus og psykisk helse heng saman.

 • 07.05.2017
  Avskjed med Soul Party

  Etter fire år, tallause øvingar, fleire titals konsertar og til og med ei plateutgjeving, gir musikkterapibandet Soul Party seg.

 • 09.11.2016
  Ambulant team styrker rusbehandlinga

  Sidan mars i år har Avdeling for rusmedisin hatt Ambulant team. Teamet er eit tilbod til ruspasientar med utfordringar som gjer at dei ikkje klarer å tilpasse seg det ordinære behandlingssystemet.

 • 09.08.2016
  Brukar pasienterfaringane på jobb i psykiatrien

  Da Oda Søilen Djupevåg (24) var som sjukast, såg ho ikkje for seg at ho nokon gong skulle kome i jobb. No er ho tilsett som erfaringskonsulent i Psykiatrisk klinikk i Sandviken.

Arrangement

Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS)https://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senterBjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS)
Forskingsavdelinga, Psykisk helsevernhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/forskingsavdelinga-divisjon-psykisk-helsevernForskingsavdelinga, Psykisk helsevern
Kronstad distriktspsykiatriske senterhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senterKronstad distriktspsykiatriske senter
Psykiatrisk klinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikkPsykiatrisk klinikk
Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)https://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-ungePsykisk helsevern for barn og unge (PBU)
Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS) - Region Vesthttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/regionalt-ressurssenter-om-vald-traume-og-sjolvmordsforebygging-rvts-vestRessurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS) - Region Vest
Sikkerhetspsykiatrihttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/sikkerheitspsykiatriSikkerhetspsykiatri
Øyane distriktspsykiatriske senterhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/oyane-distriktspsykiatriske-senterØyane distriktspsykiatriske senter

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.