Erfaringspanel - psykisk helse og rus

Brukarane av våre tenester har levde erfaringar som helsevesen, brukarar og pårørande treng. Vi har eit eige erfaringspanel for psykisk helse og rus som ivaretar at erfaringskompetansen til brukarar og pårørande blir høyrd.

Gruppebilde fra møte i erfaringspanelet. Foto

Kva er eit erfaringspanel? 

 • Rådgivande organ for divisjonen
 • Medlemmane representerer si eiga erfaring, og ikkje nødvendigvis ein organisasjon
 • Brukarane må sjølve få vere med å utforme korleis brukarmedverkinga bør sjå ut
 • Tar i mot innspel frå brukarar og pårørande, og bringar det vidare
 • Formidlar erfaringskompetanse
 • Set fokus på sentrale problemstillingar i psykisk helsevern
 • Deltar i grupper og prosjektarbeid
 • 21 medlemmar, divisjonsdirektør og sekretær  

Erfaringar er ikkje kva som hender oss, men kva me gjer med det som hender oss.

Aldous Huxley

Lurer du på noko? Kontakt oss!

Ove Vestheim
Leiar, Erfaringspanelet 

Hans Olav Instefjord​
Direktør, Divisjon Psykisk helsevern​

Else-Marie Løberg 
Avdelingsdirektør, Avdeling for rusmedisin


Våre erfaringsformidlarar / føredragshaldarar​​

Sjå oversikt over alle møteinnkallingar og agenda

Aktuelle saker

Har erfaringskonsulent i ledergruppa - artikkel på napha.no januar 2020Årets erfaringskonsulent 2019: "Prisvinner mener erfaringskonsulenter kan bryte pasienters fastlåste tanker" - artikkel på napha.no 19.11.19Om brukermedvirkning: Erfaringspanel psykisk helse og rus i Helse Bergen - artikkel på erfaringskompetanse.no 21.06.18 Gleder seg over livet på tross av livskriser - artikkel på napha.no (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) Landets første erfaringspanel - artikkel i Bergens Tidende 13.03.16 Håpet om å bli frisk - kronikk i Bergens Tidende 21.02.16 Nyoppstarta erfaringspanel i Bergen - nyheit frå Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid 04.09.15

Møteinnkallingar og agenda

Brukarar og pårørande

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse NKS - Veiledningssenteret for pårørende Mental helse Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Erfaringspanelet vant posterpris

Poster om Erfaringspanelet vann pris for beste poster under temaet kvalitetsutvikling på Sykepleiesymposiet 2015. Solveig Bartun Rob presenterte posteren som har tittelen «Psykisk helsevern søker hjelp til å hjelpe», og tok imot prisen på kr 3000,- til panelet. Følgjande grunn blei gitt:

 • Psykisk helse er eit satsingsområde i Helse Bergen
 • Psykisk helse har stort fokus på brukarmedvirking på mange felt
 • Prosjektet er spannande og har fokus på erfaringskompetanse
 • Tiltalande poster med avpassa bruk av illustrasjonar og fargar

Plakat for erfaringspanel. Grafisk illustrasjon 

Kick-off seminar 05.02.15

Invitasjon - Kick-off seminar, Erfaringspanel for psykisk helse (pdf) Program - Kick-off seminar, Erfaringspanel for psykisk helse (pdf) Kick-off - Spørsmål og svar 1 (pdf) Kick-off - Spørsmål og svar 2 (pdf)
 
Fann du det du leita etter?