Erfaringsformidling og foredragshaldarar

Her finn du ein presentasjon av erfaringsformidlarane og deira erfaring og tema til foredrag.

Ove Vestheim

Portrett Ove Vestheim. Foto
Erfaringsformidlar og føredragshaldar

Erfaring

Har hatt fleire innleggingar og behandlingar ved poliklinikk og sjukehusopphald i vaksenpsykiatri og somatikk.

Tema til føredrag

 • Pasienterfaring innan angst, depresjon, brukarmedverknad
 • Motivasjonsføredrag - korleis kome seg mentalt og fysisk etter alvorlege ulukker og hendingar
 • "Steg for steg" - vegen tilbake
 • Meining med fysisk aktivitet

Telefon 481 73 201
Bustad Hordaland
E-postove.vestheim@gmail.com

Svein Nygaard

Portrett Svein Nygaard. Foto
Erfaringsformidlar og føredragshaldar

Erfaring

Frå forretningsmann og gründer - til djup depresjon. Behandling i det offentlege og kommunale tenester. Medarbeidar med brukarerfaring.

Tema til føredrag

 • Når livet blir snudd på hovudet
 • Om livet som bipolar
 • Meistringskurs for bipolare og pårørande
 • Motivasjonsføredrag - tilfrisking og håp

Telefon 953 00 630
Bustad Hordaland
E-postsvein.nygaard1@helse-bergen.no


Unni Fjærestad

Portrett Unni Fjærestad. Foto.
Erfaringsformidlar og føredragshaldar

Erfaring

Erfaring frå eigen sjukdom og som pårørande.

Tema til føredrag

 • Pårørande til rusavhengige
 • Pårørande til psykisk sjuke
 • Eigenerfaring med depresjon

Telefon 922 29 989
Bustad Hordaland
E-postunni_fj@hotmail.com

 

​Treng du ein føredragshaldar?

 • ​Føredragshaldarane kan bli spurt om oppdrag i heile landet.
 • Honorar og reiseutgifter må avtalast skriftleg og direkte med den einskilde føredragshaldar.
 • For føredrag i Divisjon psykisk helsevern gjeld eigne satsar.​
Fann du det du leita etter?