Erfaringsformidling og føredragshaldarar

Her finn du ein presentasjon av erfaringsformidlarane og deira erfaring og tema til føredrag.

​Ove Vestheim

Erfaringsformidlar og føredragshaldar

 
Erfaring: Har hatt fleire innleggingar og behandlingar ved poliklinikk og sjukehusopphald i vaksenpsykiatri og somatikk.

 
Tema til føredrag:

 
 • Pasienterfaring innan angst, depresjon, brukarmedverknad
 • Motivasjonsføredrag - korleis kome seg mentalt og fysisk etter alvorlege ulykkar og hendingar
 • "Steg for steg"
 • Livsstyrketrening
Telefon: 481 73 201
Bustad: Hordaland

 

Solveig Bartun Rob

Erfaringsformidlar og føredragshaldar

 
Erfaring: Tilbakevendande depresjon og angst. Fleire innleggingar og poliklinisk behandling. Erfaring frå kommunanes psykiatriteneste. ECT behandling. 

 
Tema til føredrag:

 
 • Kva hjelper sett frå brukars perspektiv?
 • Erfaringskompetanse, ein ressurs i tenestene og tenesteutviklinga?
 • Sjølvbilde, sjølvtillit og perfeksjonisme
 • Underviser om MB-programmet og brukarmedverknad
Telefon: 476 38 932
Bustad: Hordaland

 

Svein Nygaard 

Erfaringsformidlar og føredragshaldar

 
Erfaring: Frå forretningsmann og gründer - til djup depresjon. Behandling i det offentlege og kommunale tenester. Medarbeidar med brukarerfaring.

 
Tema til føredrag:

 
 • Når livet blir snudd på hovudet
 • Om livet som bipolar
 • Meistringskurs for bipolare og pårørande
 • Motivasjonsføredrag - tilfriskning og håp
Telefon: 953 00 630
Bustad: Hordaland

Linda Garvik

Erfaringsformidlar og føredragshaldar

 
Erfaring: Å leve med og meistre psykoseliding, poliklinisk behandling, sjukehusopphald i vaksenpsykiatrien, somatikken, kommunens psykiske helsetenester, relevans av aktivitet, skole og arbeid.

 
Tema til føredrag:

 
 • Prosessen frå psyk til frisk - og vegen mot ein meiningsfyld kvardag
 • Kjenn din sårbarheit og gjer dette om til styrke
 • Erfaringsstemmen - ein styrke for eit meir omsorgsfyld helsevern
 • Håpsformidling - viktig for tilfriskning
Telefon: 976 62 918
Bustad: Hordaland

 

Vibeke Hellesund

Erfaringsformidlar og føredragshaldar

 
Erfaring: Behandling ved poliklinikk og sjukehusopphald i vaksenpsykiatri.

 
Tema til føredrag:

 
 • Å vere forelder som er psykisk sjuk
 • Pårørande til psykisk sjuke barn

 
Telefon: 902 37 879
Bustad: Hordaland

 

 

Unni Fjærestad

Erfaringsformidlar og føredragshaldar

 
Erfaring: Erfaring frå eigen sjukdom og som pårørande.

 
Tema til føredrag: 

 
 • Pårørande til rusavhengige
 • Pårørande til psykisk sjuke
 • Eigenerfaring med depresjon
Telefon: 922 29 989
Bustad: Hordaland

 

​Treng du ein føredraghaldar?

​Føredragshaldarane kan bli spurt om oppdrag i heile landet.

 
Honorar og reiseutgiftar avtalast skriftleg og direkte med den einskilde føredragshaldar.

 
For føredrag i Divisjon psykisk helsevern gjeld eigne satsar.​