HELSENORGE

Kronstad distriktspsykiatriske senter

Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS) er eit lokalsjukehus innan psykisk helsevern for vaksne. Vi er lokaliserte på Danmarksplass i Bergen. 
Ved Kronstad DPS blir det gitt tilbod om spesialisthelsetenester til befolkninga i bydelane Bergenhus, Årstad og Ytrebygda i Bergen kommune. 
Fann du det du leita etter?