Kronstad distriktspsykiatriske senter

Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS) er eit lokalsjukehus innan psykisk helsevern for vaksne. Vi er lokaliserte på Danmarksplass i Bergen. 
Ved Kronstad DPS blir det gitt tilbod om spesialisthelsetenester til befolkninga i bydelane Bergenhus, Årstad og Ytrebygda i Bergen kommune. 
Les meir om Kronstad distriktspsykiatriske senter

Kronstad distriktspsykiatriske senter

Vi skal bidra til at menneske med psykiske lidingar kan leve eit normalt liv med fokus på deltaking, sjølvstende og meistring. Vi har ulike tenestetilbod til menneske med psykisk sjukdom, og behandling blir utført ved våre poliklinikkar, seksjonar for dag- og døgnbehandling og i ambulante team. Vi utfører både akutt og planlagt behandling, hovudsakleg etter tilvising frå fastlege. Kronstad DPS har som målsetjing å tilby behandling på rett nivå.

Fleire behandlingstilbod

Kontakt

Oppmøtestad
Kronstad DPS.

Logg inn for å endre time

Telefon
55 95 60 00
måndagkl. 08.00-15.30
tysdagkl. 08.00-15.30
onsdagkl. 08.00-15.30
torsdagkl. 08.00-15.30
fredagkl. 08.00-15.30
Helse Bergen sentralbord 05300 på ettermiddag / kveld / helg

Bybane

​​​Nærmaste stoppestad er Danmarksplass bybanestopp som du finn rett utanfor Kronstad DPS.  Rutetabellar finn du på Skyss.no.

Parkering

​​Ved Kronstad DPS kan ein parkere i garasjeanlegg i underetasjen. Innkøyring er frå Ibsensgate ved nordenden av Krohnsminde idrettsplass. Ved betaling kan ein bruke både kontantar eller kort. Alternativ parkering er i Solheim parkeringshus i Solheimsgaten.

Praktisk informasjon

Apotek

​Danmarksplass Apotek ligg i same bygget som Kronstad DPS like ved bybanestoppet på Danmarksplass. 

Apoteket er ope måndag-fredag kl. 09-18, laurdag kl. 10-15, og har telefon 55 59 15 00. 

Familierom og samtalerom

​Familierommet er i 5. etasje. Etter avtale kan pasientar her ta imot familie og vener som kjem på besøk. 
Vi har og fleire nøytrale rom som til dømes kan nyttast til samtalar mellom pasient, familie og behandlar.

Visittid

Visittiden ved Kronstad DPS er frå kl. 17.00 til 20.00.

Ambulant akutteam Kronstadhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/ambulant-akutteam-kronstadAmbulant akutteam Kronstad
Kronstad allmenn dagbehandling og gruppepoliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/allmenn-dagbehandling-og-gruppepoliklinikk-kronstadKronstad allmenn dagbehandling og gruppepoliklinikk
Kronstad allmenn døgnbehandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/allmenn-dognbehandling-kronstadKronstad allmenn døgnbehandling
Kronstad allmennpoliklinikkarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/allmennpoliklinikkar-kronstadKronstad allmennpoliklinikkar
Kronstad psykose dagbehandling og gruppepoliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/psykose-dagbehandling-og-gruppepoliklinikk-kronstadKronstad psykose dagbehandling og gruppepoliklinikk
Kronstad psykose døgnbehandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/psykose-dognbehandling-kronstadKronstad psykose døgnbehandling
Kronstad psykosepoliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/psykosepoliklinikk-kronstadKronstad psykosepoliklinikk
OCD-teamethttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/ocd-teametOCD-teamet
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsihttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/regionalt-fagmiljo-for-autisme-adhd-tourettes-syndrom-og-narkolepsi-rfmRegionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
Regionalt senter for hørsel og psykisk helsehttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/regionalt-senter-for-horsel-og-psykisk-helseRegionalt senter for hørsel og psykisk helse