HELSENORGE

Øyane distriktspsykiatriske senter

Øyane DPS er lokalsjukehus innan psykisk helse for vaksne (over 18 år), som bur i kommunane Askøy og Øygarden. Hovudoppgåvene våre er vurdering, diagnostisering, behandling og rehabilitering for menneske med ulike psykiske lidingar, inkludert rusproblem. Vi samarbeider tett med kommunehelsetenesta og fastlegar.
Fann du det du leita etter?