HELSENORGE

Er du pårørande?

De viktigste støttespillerne for den som har psykiske vansker, er de pårørende. Det kan være krevende å stå i en pårørenderolle over tid. Det er derfor viktig å søke råd og støtte som pårørende.

Sjå video fra psykologforeningen 

Kari Bøckmann, psykolog og spesialist i vaksenpsykologi, om å vere pårørande til ein med psykisk liding:

 

Pårørendesenteret.no er ein nettstad for deg som er pårørande i Noreg. Her finn du kunnskap, tips og råd, historier frå andre pårørande og ein oversikt over rettar og hjelpetilbod.Barn som pårørande

Vi på Øyane DPS ynskjer å bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt. Barn påverkast når nokon i familien er sjuke. Dei treng at vaksne er opne og ærlege om det som skjer.


Fann du det du leita etter?