HELSENORGE

Sikkerhetspsykiatri

Klinikk sikkerhetspsykiatri er ein psykiatrisk spesialklinikk for personar med alvorleg sinnsliding og betydeleg risiko for valdeleg atferd overfor andre, eventuelt med kompliserande tilleggsproblem som alvorleg personlegdomsforstyrring og rusmisbruk.

Fann du det du leita etter?