HELSENORGE

Akuttpsykiatrisk hjelp for vaksne

Målgruppa for denne sida er primært fastlegar og anna personell i primærhelsetenesta som tar kontakt med spesialisthelsetenesta i forbindelse med akuttpsykiatrisk hjelp.

​​Slik tar du kontakt:

1.​ Kvardagar mellom klokka 8.00 og 15.00:

Ring pasienten sitt Distriktpsykiatriske senter (DPS), og be om å bli sett over til akuttelefonen. Telefonnummer DPS til høgre:

Kva for DPS ringer du?
Sjå opptaksområdene for DPS lenger nede på sida.

Unntak: Ring Psykiatrisk akuttmottak (PAM) telefon: 55 95 84 85 ved spørsmål om akuttpsykiatrisk hjelp for pasientar som er utagerande og /eller med alvorleg risiko for sjøvmord eller andre tilstander med behov for lukka post.​

​2. Alle dagar etter klokka 15.00, i helgene og på høgtidsdagar:

Ring Psykiatrisk akuttmottak (PAM)  telefon 55 95 84 85.

DPS opptaksområde​
 • ​Bjørgvin DPS​
  Arna bydel og Åsane bydel i Bergen kommune samt kommunane Fedje, Austrheim, Lindås, Meland, Radøy, Osterøy, Masfjorden, Modalen

 • Kronstad DPS
  Bydelane Bergenhus, Årstad og Ytrebygda i Bergen kommune
 • Øyane DPS
  Kommunane Askøy, Sund, Fjell og Øygarden
 • Voss DPS NKS Bjørkeli
  Kommunane Vaksdal, Voss, Ulvik, Granvin, Kvam og Eidfjord.
 • Betanien DPS (privat ideell)
  Bydelane Fyllingsdalen og Laksevåg i Bergen kommune
 • Solli DPS (privat ideell)
  Fana bydel i Bergen kommune og kommunane Austevoll, Os, Fusa, Samnanger
Finn bydel i Bergen kommune​

Overføring av pasientar og utskriving
Overføring frå DPS til sjukehus skjer etter individuell vurdering av den enkelte pasient.
Pasientar som blir innlagt på Psykiatrisk akuttmottak (PAM) og som kan få behandling på DPS blir normalt overført påfølgjande dag.
Førebuing til utskriving startar ved innleggeing jamfør «Rutiner for samhandling mellom kommuner, Helse Bergen, Betanien DPS, Voss DPS NKS Bjørkeli og Solli DPS».​

Avdeling som skriv ut pasienten skal:

 • Bestille poliklinisk oppfølgingstime frå akutteam eller ved poliklinikk dersom dette er nødvendig. Timen må tildelast innan ei veke etter utskriving. 
 • Ringe fastlege for å bestille time for vidare oppfølging, medisinering med meir. 
 • Ved behov kontakta dei kommunale psykiatritenestene for vidare oppfølging.

Ved utskriving

Pasienten får med seg førebels utskrivingsrapport som blant anna inneheld eventuelle endringar i medisinering og behandlingsopplegg.
Finn riktig kommunale institusjon

Kontaktinformasjon

Betanien DPS: 55 50 74 01  /  55 50 74 00
​Bjørgvin DPS Tertnes:  55 95 70 00 /  55 95 70 01
​Bjørgvin DPS Nordhordland:  56 34 32 50
​Kronstad DPS:  55 95 60 00
​Solli DPS:  55 61 82 00 /  55 61 82 02
​Voss DPS NKS Bjørkeli:  56 51 40 00
​Øyane DPS:  56 32 66 00
Fann du det du leita etter?