Forskingsavdelinga, Psykisk helsevern

Forskingsavdelinga er underlagt Divisjon psykisk helsevern og er lokalisert i Sandviken. Avdelinga har ansvar for å synleggjere all forsking i divisjonen og betre forskarane sin tilgang på administrativ støtte og kompetanse. Målet er å bidra til at forsking blir ein naturleg og integrert del av drifta i heile Divisjon psykisk helsevern. 

Fann du det du leita etter?