HELSENORGE

Elektronisk kvalitetshandbok EK

Alle avdelingar i Helse Bergen HF bruker foretakets elektroniske kvalitetshandbok (EK) som dokumentstyringssystem. Styringsdokument er dokument som stiller formelle krav til organisasjonen, og gir grunnlag for planlegging, organisering og gjennomføring av aktivitetar.

kvinnelig ansatt ser på pc-skjerm

​​Helse Bergen HF har ulike former for samarbeid på tvers av fagmiljø og stader. For eksempel samarbeider vi med Universitetet i Bergen, Haraldsplass diakonale sykehus, Betanien og andre helseføretak.

Dokument i EK vil vere tilgjengeleg for brukarar andre stader enn i Helse Bergen.

Elektronisk kvalitetshandbok EK

 

Fann du det du leita etter?