Pasientsikkerheit

Seksjon for pasientsikkerheit skal utvikle og bidra ved implementering av system og verktøy i eit kontinuerlig arbeid for å betre pasienttryggleiken. Dette inneber rådgjeving i smittevern og bruk av antibiotika, overvaking av sjukehusinfeksjonar og resistente bakteriar.

Les meir om Pasientsikkerheit

Pasientsikkerheit

Andre system som seksjonen vedlikeheld er EK handbok (retningslinjer og prosedyrar), Synergi (melding av uønska hending) og internrevisjon. Seksjonen har og ansvar for å koordinere regionale kvalitetsprosjekt og pasienttryggleiksprogrammet (I Trygge Hender)  i Helse Bergen.

Seksjonsleiar
Stig Harthug

Kontakt

Telefon
55 97 61 40 / 55 97 61 49
måndag - fredag 09.00-15.00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. Rutetabellar finn du på Skyss.no.

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Pasientsikkerheit

 • Smittevern

  Hovedmålet med smittevernarbeid i sjukehus er å redusere risiko for smittespreiing, førekomst av helsetenesteassosierte infeksjonar samt bidra til rett bruk av antibiotika.

 • Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest

  Regionalt kompetansesenter for smittevern skal samordne smittevernarbeidet, stimulere til aktivitet og fremme fagutvikling i Helse Vest RHF sine helseinstitusjoner.

 • Antibiotikasenteret

  Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesta har ansvar for å sikre nasjonal kompetanseoppbyggjing og kompetansespreiing.

 • Pasienttryggleiksprogram

  Det femårige, nasjonale pasienttryggleiksprogrammet skal redusere pasientskader ved hjelp av målretta tiltak i heile helsetenesta.

 • Regionale anbefalinger

  Kompetansesenteret lagar regionale anbefalingar innan smittevern.

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenestenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/pasientsikkerheit/nasjonal-kompetansetjeneste-for-antibiotikabruk-i-spesialisthelsetjenestenNasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.