Psykiatrisk klinikk

Psykiatrisk klinikk tilbyr spesialisert vurdering, diagnostisering, behandling og rehabilitering for vaksne over 18 år. 

 
Klinikken vår består av Psykiatrisk akuttmottak (PAM) og våre to avdelingar - Avdeling spesialisert psykosebehandling og Avdeling for stemningslidingar. 

 
PAM gir akutt psykiatrisk hjelp til vaksne over 18 år. Avdelingane gir eit spesialisert tilbod til pasientar med behov for vidare behandling i sjukehuset etter opphald i Psykiatrisk akuttmottak.

Kontakt

Oppmøtestad
Sandviksleitet 1

Logg inn for å endre time

Telefon
05300 eller 55 95 84 00
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Psykiatrisk klinikk
Postboks 1400
5021 Bergen

Buss

​Samtlege nordgåande rutebussar forbi sjukehuset i Sandviken. Busstoppet heiter ​Gamle Bergen.

Reiseplanleggar på Skyss si nettside

Parkering

​​Parkering for pasientar og pårørande i Sandviken er den store parkeringsplassen foran sjukehusbygningane.  

Prisar
Kl. 08.00-17.00 Kr 10,- per påbegynte 20 minutt. Maks kr 210,- per døgn
Kl. 17.00-21.00 Kr 10,- per påbegynte 30 minutt
Kl. 21.00-08.00 Kr 5,- per påbegynte time. Maks kr 40,- per natt

Dr. Martens
Besøkande til avdelingar som held til i bygget Dr. Martens kan få parkeringsoblat for den tida de skal besøke nokon. Ta kontakt med tilsette på avdelinga de skal besøke for å få dette.


 

Psykiatrisk akuttmottakhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-akuttmottakPsykiatrisk akuttmottak
Psykiatrisk poliklinikk for stemningslidingarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/stemningslidingar/psykiatrisk-poliklinikk-for-stemningslidingarPsykiatrisk poliklinikk for stemningslidingar
Spesialisert psykosebehandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/spesialisert-psykosebehandlingSpesialisert psykosebehandling
Stemningslidingarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/stemningslidingarStemningslidingar
TOPS - Tidleg oppdaging av psykosehttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/spesialisert-psykosebehandling/tidleg-oppdaging-av-psykoseTOPS - Tidleg oppdaging av psykose
Treningspoliklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/spesialisert-psykosebehandling/treningspoliklinikkenTreningspoliklinikken