Alderspsykiatri

Avdeling alderspsykiatri gir spesialisert helsetilbod til menneske med psykiske lidingar som debuterer etter fylte 65 år. Alderspsykiatriske lidingar er kjenneteikna ved at det er samanheng mellom psykiatrisk og somatisk sjukdom, eller mellom psykiatrisk sjukdom og biologiske, psykologiske eller sosiale aldringsfenomen. Døme kan være alvorleg depresjon, invalidiserande angstliding og akutt forvirringstilstand, ofte med organiske årsaker.

Fann du det du leita etter?