HELSENORGE

TOPS - Tidleg oppdaging av psykose

TOPS er eit lavterskeltilbod for alle som er bekymra for at ein sjølv, vener eller familie er i ferd med å utvikle ei alvorleg psykisk liding.

Når unge blir uvanleg tause -
har dei som regel noko å fortelje.

Fann du det du leita etter?