HELSENORGE

ALBA studien

Antibiotic-Loaded Bone Cement & Arthroplasty (ALBA) er en stor randomisert registerstudie som skal undersøke effekten av antibiotika i sementen ved kneprotesekirurgi i Norge

kneprotese

Hva er ALBA studien?

ALBA studien er en doubleblindet (pasienter og data analytikker), register basert multisenter randomisert kontrollert ikke-underlegenhetsstudie (non-inferiority). Pasienter som får sementert primær totalprotese i kne ved alle sykehus i Norge vil bli forsøkt inkludert og randomisert til antibiotika i beinsement (kontrollgruppe) eller beinsement uten antibiotika (eksperimentgruppe). Alle pasienter vil uansett få vanlig systemisk antibiotika profylakse under operasjonen etter nasjonale retningslinjer. 

Både registering av kirurgisk informasjon og pasient randomiseringen i studien skjer elektronisk. Derfor må alle deltakende sykehus ta i bruk elektronisk dataregistrering i medisinsk elektronisk registreringsskjema (MRS) i Norsk helsenett. I denne løsningen er det laget en randomiseringsmodul.  

Målet vårt er at alle sykehus, alle primære kneprotesepasienter og alle kirurger skal delta i denne studien. Derfor blir alle sykehusene i Norge som rutinemessig driver med kneprotesekirurgi invitert til å delta. Vi håper å få med alle sykehusene i Norge etter hvert.

Alle kontaktpersonen for ALBA studien ved det enkelte sykehuset vil kunne være med på forfatterlisten. 

For mer informasjon om  ALBA studien du kan lese på protokollen samt ALBA studien månedlig nyhetsbrev​

Protokoll og elektronisk registrering

Kortversjon av ALBA studieprotokollen informasjon til kontaktpersoner for kneproteser (PDF)

Video om elektronisk registreringsskjema i MRS (YouTube)​

Brukerveiledning for ALBA studie (PDF)

Samtykkeskjema for ​ALBA studie (PDF)

REK Godkjenning av hovedsøknad (PDF)

REK-Vest Enderingsmelding ang. forskningsansvarlig institusjoner (PDF)

PROM (Spørreskjema for Kne) (PDF)

Norsk ortopedpost - Om ALBA studien (PDF)

Nyhetsbrev

​​​​​ALBA studien nyhetsbrev nr. 5 (mai-august 2023) (PDF)
ALBA studien nyhetsbrev nr. 4 ( april 2023) (PDF)
​​ALBA studien nyhetsbrev nr. 3 (mars 2023) (​​PDF)
​​ALBA studien nyhetsbrev nr. 2 (februar 2023) (PDF)
ALBA studien nyhetsbrev nr. 1 (januar 2023) (PDF)
ALBA studien nyhetsbrev nr. 15_​(november-desember 2022) (PDF)
​​​​ALBA studien nyhetsbrev nr. 14_(sept-okt. 2022) (PDF)
ALBA studien nyhetsbrev nr. 13_(juni-august 2022) (PDF)
​​ALBA studien nyhetsbrev nr. 12_(april-Mai 2022) (PDF)
​​ALBA studien nyhetsbrev nr. 11 (april 2022) (PDF)
​​ALBA studien nyhetsbrev nr 10 (mars 2022) (PDF)
​​​ALBA studien nyhetsbrev nr 9 (feb. 2022) (PDF)
ALBA studien nyhetsbrev nr 8 (jan. 2022) (PDF)
ALBA studien nyhetsbrev nr 7 (des. 2021) (PDF)
​​​ALBA studien nyhetsbrev nr 6 (nov 2021) (PDF)
ALBA studien nyhetsbrev nr 5 (okt 2021) (PDF)
​​ALBA studien nyhetsbrev nr 4 (juli 2021) (PDF)
ALBA studien nyhetsbrev nr 3 (jun i2021) (PDF)
​​ALBA studien nyhetsbrev nr 2 (mai 2021)  (PDF)​​
ALBA studien nyhetsbrev nr 1 (mars 2021) (PDF)​​​​​​​


Fann du det du leita etter?