Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer - NorArtritt

NorArtritt jobber for å øke kunnskapen om kroniske artrittsykdommer og behandlingen av disse i Norge. Vi ønsker å bedre pasientbehandlingen, øke legemiddelsikkerheten, og gjennom forskning å sikre riktig behandling av fremtidens pasienter.
I NorArtritt registreres data om pasienter med kroniske artrittsykdommer, deriblant revmatoid artritt (leddgikt), psoriasisleddgikt og ankyloserende spondylitt (Bechterews sykdom).
Les meir om Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer - NorArtritt

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer - NorArtritt

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) samler inn data vedrørende pasienter med kronisk inflammatorisk leddsykdom.

Formål med registeret

NorArtritt skal fremskaffe gode data vedrørende pasienter med kroniske artrittsykdommer for å kvalitetssikre og forbedre behandling og oppfølgning av pasientene. 

Det vil bli innhentet data om hvordan pasientene behandles ved sykehus i ulike deler av landet, hvor effektiv behandlingen er, og om den er forbundet med komplikasjoner. Denne kunnskapen skal så brukes til å sikre en enhetlig pasienthåndtering og bedre kvaliteten i behandlingen.  

Godkjenning og driftsansvar

Registeret fikk konsesjon til drift fra Datatilsynet 4. februar 2013 og ble godkjent som nasjonalt kvalitetsregister av Helse- og omsorgsdepartementet 21. mars 2013.

Helse Vest er databehandlingsansvarlig for NorArtritt og Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus har ansvar for den daglige driften av registeret. 

Fagråd

Registeret har et fagråd med medlemmer fra alle helseregioner samt registerleder, representant fra styret i Norsk Revmatologisk Forening, og pasientrepresentant. 

Fagrådet har som oppgave å sikre høy faglig kvalitet i registeret. Rådet skal møtes en gang i året og behandle regnskap og budsjett, gjennomgå aktiviteten i registeret og drøfte fremtidige planer. Fagrådet tar stilling til søknader om bruk av data til forskningsprosjekter. 

Fagrådets medlemmer

Clara Beate Gram Gjesdal, Helse Vest, Fagrådets leder
Gunnstein Bakland, Helse Nord
Marianne Wallenius, Helse Midt-Norge
Åse Stavland Lexberg, Helse Sør-Øst
Elisabeth Lie, Helse Sør-Øst
Erik Rødevand, Representant, Styret i Norsk Revmatologisk Forening
Bjørg-Tilde Svanes Fevang, registerleder (møterett, men ikke stemmerett)
Liv Boge Amundsen, pasientrepresentant 

Vedtekter og om dataløsning

Antall inkluderte i kvalitetsregisteret

Antall inkluderte pasienter i Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer per august 2018:
oversikt antall inkluderte. grafikk
 

Utlevering av data

Utlevering av data fra NorArtritt (pdf)

Forskningsprosjekt i NorArtritt


Les mer om hvordan man bruker data fra kvalitetsregisteret i forskning:

Norske revmatologiske avdelinger

› Betanien hosptial, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst (Skien)

Førde sentralsjukehus, Helse Førde, Helse Vest

Haugesund revmatismesykehus

Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen, Helse Vest

› Diakonhjemmet sykehus, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst (Oslo)

Martina Hansens hosptial, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst (Gjettum i Bærum)

› Nordlandssykehuset, Helse Nord (Bodø)

› Revmatismesykehuset i Lillehammer

Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst

› St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge (Trondheim)

› Sørlandet sykehus, Helse Sør-Øst (Kristiansand)

Sykehuset Innlandet, Helse Sør-Øst (Kongsvinger)

Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag

Sykehuset Østfold, Helse Sør-Øst (Moss)

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Helse Nord (Tromsø)

Vestre Viken - Drammen sykehus, Helse Sør-Øst

› Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal, Helse Midt-Norge

Relaterte nettsider

› Nasjonal komptansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR)

› Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

› Norsk revmatologisk forening (NRF)

› Norsk revmatikerforbund

› Dansk reumatologisk database

› Svenska reumatologi register


Årsrapporter

 

Kontaktinformasjon

Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Kart)
5053 Bergen
Telefon
55 97 50 00
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.