HELSENORGE

Kroniske inflammatoriske leddsykdommer

Kroniske inflammatoriske (betennelsesaktige) leddsykdommer er en samlebetegnelse på tilstander karakterisert ved kronisk ikke-infeksiøs betennelse i ledd og/eller ryggsøyle.

Dette er autoimmune systemiske tilstander som også kan affisere andre organer enn ledd, for eksempel øyne, lunger, tarm eller hud. Tilstandene er relativt hyppige, og debuterer gjerne i ung voksen alder slik at pasientene følges i lang tid.

Revmatoid artritt (RA)

Sykdommen rammer personer i alle aldre, men ofte yngre voksne. Kvinner rammes oftere enn menn. I Norge er ca. 0,5 % av befolkningen rammet. 

RA er en sykdom som medfører smerter, hevelse og stivhet i ledd. Morgenstivhet er typisk og uttalt trøtthet kan være en del av sykdomsbildet. 

Sykdommen kjennetegnes ved kronisk forløpende, ofte svingende sykdom med betennelse i leddhinnen og derav følgende ødeleggelse av brusk og bein. Pasienter med langtkommet sykdom trenger gjerne kirurgiske inngrep for å lindre smerter og bedre leddfunksjonen. 

Denne kroniske inflammatoriske sykdommen er forårsaket av en forstyrrelse i immunapparatet. Å bremse betennelsesprosessen tidlig i forløpet har stor betydning for prognosen. Særlig for pasienter med den mest alvorlige formen for RA er det viktig å komme tidlig i gang med antirevmatisk behandling.

Kroniske uspesifiserte artrittsykdommer

Dette er en betegnelse som brukes om polyartritt (leddbetennelse i flere ledd) som ikke oppfyller kriteriene for noen av de andre artrittsykdomsgruppene. 

Det kan dreie seg om sykdom i tidlig fase der pasienten ennå ikke har utviklet typiske symptomer eller tegn som gjør det mulig å diagnostisere tilstanden nærmere. 

Det finnes også pasienter som har en kronisk polyartrittsykdom som aldri utvikler seg til en av de veldefinerte artrittsykdommene.

Spondyloartritter

Dette er en samlebetegnelse som innbefatter uspesifisert spondyloartritt, Bechterews sykdom (ankyloserende spondylitt eller AS), psoriasisartritt (PsA), reaktiv artritt, og artritt ved inflammatorisk tarmsykdom. 

Sykdommene kan medføre betennelse i ryggsøyle, leddbetennelser, senefestebetennelser, og det kan være affeksjon av andre organer for eksempel øyne (regnbuehinnebetennelse), hud (psoriasis), eller tarm (inflammatorisk tarmsykdom). Tilstandene er i større eller mindre grad assosiert med vevstypen HLA-B27. 

Ankyloserend e spondylitt (AS) er en sykdom som ses hos yngre voksne med overvekt av menn (3:1 i forhold til kvinner). Sykdommen medfører betennelse i ileosacralleddene (IS-leddene: tilheftingsleddene mellom bekkenet og ryggsøylen) og ofte også i ryggsøyle, noe som medfører smerte, stivhet og redusert bevegelighet. 

Sykdommen kan lede til sammenvoksing av knokler i IS-ledd og i varierende grad i ryggsøylen. Øvrige ledd kan også affiseres og en del pasienter plages med regnbuehinnebetennelse. 

Psoriasisartritt (PsA)  er en tilstand med leddgikt knyttet til psoriasis. Sykdomsbildet kan variere mellom en leddgiktstilstand som likner på RA med symmetrisk artritt i mange ledd, en asymmetrisk leddbetennelse i få og gjerne store ledd og betennelse i ryggsøylen som kan likne på ankyloserende spondylitt (AS).

Fann du det du leita etter?