Praktisk informasjon

Vi ønskjer at du som pasient, pårørande eller besøkande skal føle deg trygg og få god informasjon hos oss. Her finn du praktisk informasjon om korleis du skal komme deg hit, daglege rutinar, mattilbod, parkering og andre servicetilbod ved sjukehuset.

 
Om du ikkje finn svar på det du lurer på, oppmodar vi deg til å ta kontakt med personalet.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Busstopp

Sjå oversikt over kor bussane stopper på Haukelandsområdet.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt med nokre hugsereglar.

Frisør

I 3. etasje i Sentralblokka finn du Haukeland frisør. Frisørsalongen er open for både pasientar, pårørande, tilsette og andre.

Hittegods

Pasientar og besøkande som har gløymt eller mista noko på sjukehuset, må først spørje på den avdelinga eller poliklinikken der dei vart behandla.

Korleis komme seg til sjukehuset

Det er fleire offentlege transportalternativ for å komme seg til Haukeland universitetssjukehus. Her finn du ein kort oversikt.

Mattilbod

Som pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

Parkering

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset. 

Servicetilbod i nærområdet til Haukeland

Daglegvarebutikkar i nærområdet:

Stillerom

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Verdisaker

Sjukehuset har ikkje forsikringsordningar som dekker tap av eigendelane til pasientane. Vi rår deg derfor til å la verdisakene ligge igjen heime.

Visittid

Den vanlege visittida på sjukehuset er mellom kl.17.00 og 20.00. 
Sjå fleire artiklar()