gruppebilde av ansatte i LKG-registeret.foto.

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte (LKG-registeret) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som ble opprettet i 2009 på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet for å sikre dokumentasjon av behandlingsresultat. Biobanken for leppe-kjeve-ganespalte er en generell forskningsbiobank som ble etablert av fagrådet for LKG-registeret i 2019.

Hovedformålet for et medisinsk kvalitetsregister er å bidra til bedre kvalitet på behandling og oppfølging. Behandlingstjenesten for leppe-kjeve-ganespalte er sentralisert til Helse Bergen og Oslo Universitetssykehus. Tjenesten er organisert i tverrfaglige team, og teamene har også det faglige ansvaret for registeret og biobanken.
 

logo: LKG-registeret
Alle barn som er født med leppe-kjeve- ganespalte etter 1.1.2011 og er henvist til et av de to behandlingsteamene i Norge, skal bli informert om Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte og få muligheten å delta.
LKG-registeret har inkludert cirka 100 nye pasienter hvert år siden oppstart i 2011.


Nyheter

 • 25.03.2020
  CLEFT-Q er oversatt til norsk

  CLEFT-Q er et spørreskjema som er utviklet av et internasjonalt fagmiljø for at behandlere skal få mer kunnskap om hva pasientene med leppe-kjeve-ganespalte synes er viktig. I tillegg kan spørreskjemaet brukes for å sammenligne behandling o...

 • 25.03.2020
  Ny forskrift for medisinske kvalitetsregistre

  Den nye forskriften skal gjøre det enklere å bygge opp og bruke medisinske kvalitetsregistre.

 • 27.02.2020
  Analyse av registerdata i forskning 2020

  Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.

 • 21.02.2020
  Norcleft 2019

  Årsrapporten 2018 var et viktig tema da behandlingsteamene møttes på Geilo i slutten av oktober. Faggruppene begynte arbeidet med å revidere registreringsskjemaene som har eksistert i snart 10 år.

 • 17.02.2020
  En interessant studie med logopedidata publisert

  En interessant studie med logopedidata fra det svenske kvalitetsregisteret for leppe- kjeve-ganespalte er publisert Reliability of Speech Variables and Speech-Related Quality Indicators in the Swedish Cleft Lip and Palate Registry.

Fann du det du leita etter?