HELSENORGE
Gruppe mennesker kledd i vinterklær stilt opp for gruppebilde utenfor hus med julebelysning og snø på bakken. Foto

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte (LKG-registeret) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som ble opprettet i 2009 på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet for å sikre dokumentasjon av behandlingsresultat. Biobanken for leppe-kjeve-ganespalte er en generell forskningsbiobank som ble etablert av fagrådet for LKG-registeret i 2019.

Hovedformålet med​ et medisinsk kvalitetsregister er å bidra til bedre kvalitet på behandling og oppfølging. Behandlingstjenesten for leppe-kjeve-ganespalte er sentralisert til Helse Bergen og Oslo Universitetssykehus. Tjenesten er organisert i tverrfaglige team, og teamene har det faglige ansvaret for registeret og biobanken.
 

Logo: Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte. Figur som forestiller kjeve med tenner og en Y-formet spalte. Grafikk.

​​​Alle barn som er født med leppe-kjeve-ganespalte etter 1. januar 2011 og er henvist til et av de to behandlingsteamene i Norge, skal bli informert om Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte og få muligheten til å delta.

LKG-registeret har inkludert cirka 100 nye pasienter hvert år siden oppstart i 2011.

Fann du det du leita etter?