gruppebilde av ansatte i LKG-registeret.foto.

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

På oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet har Helse Vest RHF i samarbeid med Helse SørØst RHF opprettet Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte. Hensikten er å sikre dokumentasjon av behandlingsresultat. For å gi best mulig behandling og oppfølging er det behov for bedre kunnskap, ikke bare om tilstanden hos hver enkelt pasient som er født med leppe- kjeve- ganespalte, men om hele pasientgruppen. Nasjonalt kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte vil være et viktig grunnlag for forskning. For at behandlingstilbudet til pasientene skal bli best mulig, er både kvalitetssikring og forskning viktig og nødvendig.

Alle barn som er født med leppe-kjeve- ganespalte etter 1.1.2011 og er henvist til et av de to behandlingsteamene i Norge skal bli informert om Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte og få muligheten å delta. Norsk kvalitetsregister har inkludert cirka 100 pasienter hvert år siden oppstart i 2011.

Information in English and other languages

Kontaktinformasjon

Bergen:

E-post: lkg-registeret@helse-bergen.no
Telefon: 55 97 09 42 eller sentralbord 55 97 50 00

Kontaktpersoner:

Åse Sivertsen
Sissel Laastad Gavle

Behandlingsteam i Bergen:

Haukeland universitetssjukehus
Statped Vest, Avdeling for logopedi
Tannhelsetjenestens kompetansesenter, Fylkestannlegen i Hordaland

Postadresse:
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte
Postboks 1400
5020 Bergen

Oslo:

Kontaktperson:

Pernille Lindholm
Pasientkoordinator: 23 07 42 75. Ringetid: 09.00 - 11.00

Behandlingsteam i Oslo:

Oslo universitetssykehus
Statped Sør-Øst

Om kvalitetsregistre 

Les mer om kvalitetsregistre i den norske helsetjenesten

Om LKG-registeret

For fagmiljø og forskere

Fann du det du leita etter?