Helsenorge

Resultatsportalen

Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har utviklet en interaktiv digital løsning, Resultatportalen, som fremstiller oppdaterte resultat fra de nasjonale kvalitetsregistrene. Dette gjør resultat fra Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte mer tilgjengelig på en brukervennlig og moderne måte.

Resultatportalen presenterer de åtte kvalitetsindikatorene for Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte. Kvalitetsindikatorene blir presentert med nasjonale data og tall fra de to behandlingsteamene hver for seg.
Resultatportalen for Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve-ganespalte 

Fann du det du leita etter?