Disse leverer data til LKG-registeret

Det er behandlingsteamene ved Haukeland universitetssjukehus og ved Oslo universitetssykehus som leverer data til registeret. Det er nært samarbeid mellom flere faggrupper i teamene. De seks faggruppene som er mest sentrale i behandlingen og som leverer data til registeret er plastikkirurger, logopeder, øre-nese-hals-leger, sykepleiere, kjeveortopeder og psykologer.

Institusjoner som leverer data til Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte:

Behandlingsteamet i Oslo:

Oslo universitetssykehus
Statped sørøst

Behandlingsteamet i Bergen:

Haukeland universitetssjukehus
Statped vest
Senter for leppe-kjeve-ganespalte ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest (TKV), Vestlandet fylkeskommune

Fann du det du leita etter?